Danas započinje molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana osam je dana ekumenske molitve, koja tradicionalno traje od blagdana Katedre sv. Petra do blagdana Obraćenja sv. Pavla, u siječnju. Obilježava se na međunarodnoj razini. Na južnoj polutki održava se između blagdana Uzašašća i Duhova. Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana svake godine koordinira Svijetski savez crkava, uz sudjelovanje njegovih Crkvi članica, koje uključuje […]

Može li Sotona čitati ili znati naše misli?

ODGOVOR Kršćani imaju tendenciju misliti ako Bog, koji je nadnaravno biće, može čitati naše misli, onda to može i Sotona, koji je također nadnaravno biće. No, Sotonine moći nisu jednake Božjima. Sotona je stvoreno biće, nema Božanske moći i atribute već je biće s ograničenjima. Međutim, iako Sotona ne može čitati naše misli, on je […]

Abortus vodeći uzrok smrti u svijetu 2021!

Worldometer je 31. prosinca objavio izvješće koje pokazuje da je pobačaj bio vodeći uzrok smrti u svijetu 2021. godine, s 42,6 milijuna smrtnih slučajeva. To podiže pobačaj na razinu genocida. Više od 42% svih smrtnih slučajeva u 2021. godini bila su djeca ubijena u majčinoj utrobi, prema Worldometeru, vodećoj stranici koja koristi podatke Svjetske zdravstvene […]

Hvalospjev ljubavi

Hvalospjev ljubavi (1 Kor 13, 1-13)   Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih […]