OBJAVA BIRAČIMA O IZBORIMA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

Predsjednik Republike Hrvatske je 15. ožujka 2024. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.
Pozivaju se na prethodnu registraciju birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj (adresa na osobnoj iskaznici je u Hrvatskoj) i aktivnu registraciju birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako žele glasovati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu.

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu izbori će se održati  16. i 17. travnja 2024 (utorak i srijeda) u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Birači kojima je izdana e-osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit će aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi na osobnoj iskaznici te ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije (npr. prebivalište u Mostaru, a žele glasovati u Berlinu ili prebivalište u Berlinu, a žele glasovati u Düsseldorfu).

Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati (osobno u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu, poštom – Generalkonsulat der Republik Kroatien Düsseldorfu, Carlsplatz 14-15, 40213 Düsseldorf, ili putem e-maila: izbori.dusseldorf@mvep.hr) najkasnije do subote, 06. travnja 2024. godine u 23:59 sati. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

Bez obzira na način podnošenja, zahtjev je valjan ako je u potpunosti čitko popunjen i vlastoručno potpisan.

Birači koji imaju pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

Svi birači mogu do zaključno subote, 06. travnja 2024. provjeriti svoj upis u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ , u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

ZAHTJEV ZA PRETHODNU / AKTIVNU REGISTRACIJU BIRAČA

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE