Priprava za brak            

HKM Koln je i ove godine organizirala od 25. do 27. ožujka tečaj pripreme za sakramennat ženidbe. Pristupilo je 54 mladih koji će ove godine najvećim dijelom sklopiti brak u našim domovinama Hrvatskoj i BiH. Svima je poznato da čovjek prema Božjoj odredbi može i mora odlučiti s kim će stupiti u brak. Ima ljudi […]