Odijevanje u crkvi odraz je naše vjere i kulture!

Dolaze nam topliji dani koji sa sobom nose i problem odijevanja koji se posebno očituje prigodom dolaska u crkvu na svetu misu, ponajviše na vjenčanja. Da bi čovjek znao kako se odjenuti kad dolazi u crkvu za bilo koju prigodu treba imati unutarnji osjećaj vjere i poštovanja prema Bogu i vanjski osjećaj kulture ili bontona prema prostoru i onima koji dolaze u njega.

Neprimjereno odjevene u crkvi ponajviše je prisutno kod djevojka i mladih žena, što vrlo lako može govoriti o osobnosti i duhovnosti tih osoba. Kad malo bolje promislimo gola leđa, ramena, prsi i kratke haljine ne priliče čednoj djevojci, a posebno ne u crkvi.

Na žalost problem odijevanja u crkvi prisutan je i u hladnim periodima kada se mlade djevojke radije smrzavaju nego da se prikladno i toplo odjenu prigodom vjenčanja. Mnogi ne promišljaju na svoje zdravlje jer im je bitan izgled. To je tako kad si zdrav, ali kad čovjek oboli i kad počne stalno posjećivati doktore i bolnice onda se kaje. Zato je bolje je spriječiti nego li liječiti.

Stoga vas molimo kao kršćane i ljude dobre volje da pripazite kako dolazite odjeveni u crkvu. Ovo nije pitanje fratarske torture, ovo je pitanje vaše vjere i kulture!