Kumstva u Africi

Rat, suša, glad i bolest učinila je mnoge u Africi i širom svijeta beskućnicima, djecu prepuštenu samu sebi i neimaštini. Brojna su djeca bez oba roditelja, a još više onih koji su s jednim roditeljem. Rijetke su države u Africi koje imaju organizirano školstvo i zdravstvo. Tamo gdje su došli katolički misionari i misionarke stanje je malo bolje zahvaljujući njihovu nesebičnom radu, ali i pomoći nas katolika iz cijeloga svijeta.

Prije nekoliko godina u svijetu je pokrenuta akcija ”Kumstva u Africi” koja ima za cilj potaknuti što više ljudi dobre volje koji bi bili spremni darovati 100 eura godišnje, koliko je potrebno za jednogodišnje školovanja i prehranjivanje jednog djeteta u Africi.

Sa 100 eura godišnje spašava se jedno dijete od propasti, a najvjerojatnije i od smrti jer većina djece koja se školuju imaju jednog ili ni jednog roditelja.

Sa samo 100 eura može platiti cijela školska godina, jedna obrok u školi (što je mnogima najbitnije), školski pribor i odjeća za jedno dijete.

 

Cijene školovanja djece za jednu godinu:

Osnovna i srednja škola: 100 eura

Studiranje: 300 – 500 eura (zavisi o mjestu ili vrsti studija)

Domaćinska škola: 50 eura (3 godine + stroj za šivanje = 200 eura)

 

Od ove školske godine i naša HKM Köln uključila se u ovu akciju gdje se do sada prijavilo skoro 40 pojedinačnih kumstava, a u prvu nedjelju u mjesecu uspjeli smo prikupiti 2 302,12 eura.

Oni koji su pojedinačni kumovi, tj. oni koji daruju 100 eura s vremenom će dobiti osnovne podatke o djetetu koje školuje.

Radi se o katoličkoj djeci iz Konga s kojima preko 40 godina rade Školske sestre franjevke Krista Kralja iz Splita. Oni svakodnevno svi zajedno i pojedinačno mole za sve svoje dobrotvore.

Ukoliko ima još zainteresiranih do kraja mjeseca srpnja mogu se prijaviti fra Denisu koji je već 15 godina uključen u ovu akciju.