Sveti Nikola Tavelić – prvi hrvatski svetac

POGLAVLJE OD DJETINJSTVA DO SVEĆENIŠTVA Na cvjetnom jugu, uz plave morske vode, pod vedrim nebom i blistavim suncem, opasan gorama sa sjevera i hridinama s mora leži starodrevni hrvatski grad Šibenik. Borova šuma iznad Šubićevca šumi slavnu pjesmu davnih hrvatskih knezova. Usred grada divna katedrala, sazdana od tvrdih kamenih blokova ugradenih u veličajnom skladu, naglašuje […]