Nevina dječica – Mladenci

„Nevinu dječicu pomoriše!“ prosinca u Katoličkoj Crkvi se spominjemo Nevine dječice. Ovaj blagdan pučki se zove i Mladenci. Nevina dječica su ona koja su svojim tek započetim životom obilježila Kristov dolazak na zemlju. Herod, u strahu da bi ga taj novorođeni Kralj mogao ugroziti u njegovoj vladavini, dao je poubijati svu djecu do dvije godine […]