Program za hodočašće u Svetu Zemlju

Dan 01. 04.02.2019 02:30 – polazak s autobusom iz Kölna (50676 Köln, Bobstr.)
(čim se iz Mauritiussteinweg uđei u Bobstr. s desne strane
bit će parkiran autobus)
za Eindhoven
03:00 – polazak s autobusom iz Mülheima za Eindhoven
07:00 – polazak iz Eindhoven (EIN)
(Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven) Nizozemska
Let: HV 6531
12:25 – dolazak u Tel Aviv (TLV) Izrael
Tel Aviv-Yafo
Jaffa (sv. Misa)
Haifa
Stella Maris
1. Nazaret (noćenje)
Dan 02. 05.02.2019 Nazaret (sv. Misa)
Kana Galilejska (obnova zavjeta)
Brdo Tabor
Brdo Blaženstava
2. Nazaret (noćenje)
Dan 03. 06.02.2019 Kafarnaum (sv. Misa)
Tabgha (vožnja brodom)
1.Betlehem (noćenje)
Dan 04. 07.02.2019 Ein Karem – crkve Pohoda Marijina
Ein Karem – crkva Sv. Ivana Krstitelja
Betlehem – Pastirska Polja
Betlehem –
Bazilika Rođenja Isusova
Betlehem (sv. Misa u fratarskoj crkvi)
2. Betlehem (noćenje)
Dan 05. 08.02.2019 Jeruzalem – Maslinska gora
Jeruzalem – Uznesenje
Jeruzalem – Dominus Flevit
Jeruzaelm – Pater noster
Brdo Sion
Sv. Petar Gallicantu
3. Betlehem (noćenje)
Dan 06. 09.02.2019 Jeruzalem – Via doloris (Križni put);
Slobodan dan za obilazak Jeruzalema i bazilike Sv. Groba
4. Betlehem (noćenje)
Dan 07. 10.02.2019 Betanija – Brdo iskušenja (Al Magtas)
Jerihon
(sv. Misa)
Mrtvo more
5. Betlehem (noćenje)
Dan 08. 11.02.2019 Let: HV 6532
13:25 – povratak iz Tel Aviv (TLV) Izrael
17:20 – dolazak u Eindhoven (EIN) Nizozemska
18:00 – polazak za Köln / Mülheim

U hotelima su dvokrevetne sobe.

Svatko može ponijeti prtljagu težine 20 kg