Molitva na Veliki četvrtak i Veliki petak

Dok sam bio dijete moja me baka naučila ove dvije molitve od kojih se jedna moli na Veliki četvrtak, a druga na Veliki petak i to 100 puta.

Ove molitve imaju više sličnih načina koji se razlikuju od sela do sela, od kraja do kraja.

Najvažnije je da se moli jer nas podsjećaju na našu privrženost Bogu i Gospi.

 

Molitva na Veliki četvrtak

Dušice grišna budi u viri kripna. Kada budeš putovala uskim klancim, dugim putim. Susrist će te duh nečisti, pitat će te duh nečisti: Dal’ si moja ili Božja? Nisam tvoja neg’ Božja. Bogu sam se obetala na blag danak, na Veliki četvrtak i rekla sto amena, sto Jezusa, sto se puta prikrstila. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Molitva na Veliki petak

Iđe Diva slavnim grobom vrlo cvileć i plačuć uz križ gorko stojeć i govoreć: oj, ti križu slavno drvce, što ti primi Sina moga, više mrtva nego živa. Isus s križa progovara: tko bi ovu moju molitvicu govori na blag danak, na Veliki petak, Bog mu da duši raj na umrli dan.