Sv. Josip Radnik

Danas je sv. Josip Radnik, a taj je blagdan 1955. godine uveo papa Pio XII. Druga je internacionala odučila 1889. godine 1. svibnja uzeti kao Dan rada, a iste je godine papa Leon XIII. izdao encikliku o sv. Josipu. U njoj je “radnike i sve ljude skromnih životnih uvjeta uputio na sv. Josipa kao uzor […]