Sv. Ivan Krstitelj – “Najveći rođen od žene”

24. lipnja Crkva slavi rođenje svetog Ivana Krstitelja – Isusovog Preteče, to je zapravo jedini svetac uz Mariju i Isusa čije rođenje Crkva slavi, čije je rođenje na neki način posvećeno. Kod Ivanova rođenja svi su se u okolici pitali što će biti od njega, a on je postao tako velik da je sam Isus o njemu izrekao nečuvene riječi: “Velim vam, nije nitko između rođenih od žene veći od Ivana” (Lk 7,28). Već je samo njegovo ime puno značenja. Ono znači: “Bog se smilovao“. Kome? – Svome narodu, poslavši mu nakon duljeg razdoblja opet velikog Proroka. Da je Bog milosrdan, osjetio je kod Ivanova rođenja njegov otac Zaharija koji je nakon devetomjesečne nijemosti opet progovorio i hvalio Boga.

Ivan nam kao rijetko koji Svetac želi biti vodič Kristu.  Sveti Ivan je krstio Isusa na rijeci Jordanu, a sam biva mučenički ubijen za pravdu, za Krista, upozorivši kralja Heroda da ne uzima za ženu tuđu ženu, tj. ženu svoga brata – Herodijadu, koja ga je zbog toga zamrzila te za osvetu od kralja zatražila na pladnju glavu Ivana Krstitelja.