Prvopričesnička pisma Isusu

Za Prvu svetu pričest djeca su pisala pisma Isusu, a neka od njih sada donosimo. Jedan dio tih jednostavnih dječjih riječi stoji zapisan u ovim pismima koja će možda neke od vas podsjetiti na vašu Prvu pričest, ali i na Isusovu ljubav prema malenima. Isus je izjavio: “Zaista, kažem vam, ako ponovno ne postanete kao […]