Proslava Svetkovine Marije Bogorodice i početak Nove godine

Pema Novom zavjetu Marija je bila majka Isusova. Majka Božja, Sveta Marija, Blažena Djevica Marija i Bogorodica (grčki Theotokos) su tradicionalni  naslovi koji opisuju Mariju. Živjela je u Nazaretu, u pokrajini Galileji. Na aramejskom, njenom materinjem jeziku, zvala se Mirjam. Stupila je u braku s Josipom i rodila Isusa, Sina Božjega kojeg je začela na […]