Povodom 60. obljetnice HKM Köln: Iz povijesti Misije u Kölnu: 1978. – 1994. godina

Premda smo svi mi ovih dana zaokupljeni pitanjima vezanima uz pandemiju, ne smijemo izgubiti iz vida cjelokupnu stvarnost. Svaki događaj života, pa i onaj tragični, može biti prigoda za rast u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, a ljubav je jedino po čemu će nas Bog mjeriti na Sudnjem danu. Držimo se stoga one Augustinove: „Prošlost predajemo Božjem milosrđu, budućnost Božjoj providnosti, a današnji dan Božjoj ljubavi.“

U tom duhu nastavljamo niz članaka o povijesti naše Hrvatske katoličke misije u Kölnu. Misija je započela djelovati 1960. godine – o tome smo pisali u siječnju, u članku „Kako je nastala naša Misija?“. Nakon odlaska fra Krste Šušnjare 1978. godine voditelj Misije postaje fra Božo Ančić, također franjevac Provincije Presvetog Otkupitelja. Ostat će na toj službi do 1982. godine.

Fra Božo Ančić je rođen 1940. godine u Turjacima. Za svećenika je zaređen 1965. godine u Makarskoj. U Kölnu pokreće misijski list „Naša zvona“ s vijestima iz života Misije, duhovnim poticajima i korisnim obavijestima. Njegovim nastojanjem dolaze u Misiju školske sestre franjevke Krista Kralja iz Provincije Svete Obitelji u Hercegovini. Uz njihovu pomoć fra Božo uspijeva obogatiti pastoralno djelovanje naše Misije. Časne sestre marljivo pomažu u radu Misije, među ostalim drže vjeronauk, vode crkveni zbor, sviraju na orguljama, uvježbavaju s djecom i mladima recitale prigodom prve svete pričesti, krizme i drugih događaja. Godine 1979. u okrilju naše Misije nastaje folklorna skupina „Koraci u tuđini“. Njihovu 40. obljetnicu proslavili smo, eto, u siječnju ove godine. Od samog utemeljenja Misija predstavlja uporište za djelovanje folkloraša, a tijekom četiri desetljeća „Koraci u tuđini“ omogućuju našoj djeci i mladima upoznavanje bogate hrvatske kulturne baštine te razveseljavaju sve nas na našim misijskim proslavama. Valja istaknuti da je prva skupina iz hrvatskih katoličkih misija koja je nastupila u Zagrebu na Smotri folklora bila – naša iz Kölna. Nakon odlaska iz Kölna 1982. godine, fra Božo preuzima različite službe, pretežito u Münchenu u tamošnjoj misiji i samostanu sv. Gabriela. U ljeto 2017. godine, zbog otežanoga zdravstvenog stanja, vraća se u Hrvatsku u franjevački samostan na splitskom Trsteniku, u blizini Kliničkoga bolničkog centra, u koji često mora odlaziti. Zadnje dane svoga života provodi u bolnici na Križinama, gdje je primljen na blagdan Gospe od Zdravlja (21. studenoga). Preminuo je 4. prosinca 2017., na spomendan blaženoga Adolpha Kolpinga, čiji se grob nalazi u Minoritenkirche ispred svetohraništa. Fra Božo je pokopan na groblju sv. Frane u Sinju.

Fra Božu je naslijedio voditelj Hrvatske katoličke misije u Bonnu – fra Ante Anić. Rođen je 1933. godine u Slivnu Imotskom. Na krštenju su mu roditelji dali ime Milan, a kao franjevac Provincije Presvetog Otkupitelja uzeo je ime Ante. Za svećenika je zaređen 1960. godine u Imotskom. U Bonnu je uređivao misijski list „Evo ti pišem“ (od 1974. do 1982.), a u Kölnu izdaje „Naša zvona“. Fra Ante zajedno s časnim sestrama nastavlja mnogobrojne pastoralne aktivnosti. U više je navrata bezuspješno upućivao molbu na WDR da mu omoguće kratko obraćanje u sklopu već postojećega radio-programa za slušatelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. Dozvolili su mu tek dva puta za Božić i jednom za Uskrs. Nažalost ne ostaje dugo u Kölnu jer mu 1986. godine komunističke vlasti oduzimaju putovnicu (takozvani „pasoš“). U Hrvatskoj djeluje kao župnik najprije u Podbablju (1986. – 1991.), a zatim u Gradcu na Moru (1991. – 2011.). U došašću 2010. godine fra Ante odlazi u Zagreb na redoviti pregled u bolnicu „Rebro“. Međutim, zadržavaju ga u bolnici, slijedi jedna, pa druga operacija, ali stanje mu se ne poboljšava. Preminuo je 1. siječnja 2011. godine, a pokopan je u Imotskom.

Nakon fra Ante Anića voditelj Misije postaje fra Josip Bebić, također franjevac Provincije Presvetoga Otkupitelja. Do tada je vodio Hrvatsku katoličku misiju Gießen. Fra Josip se rodio 1948. godine u Metkoviću, a za svećenika je zaređen 1974. u Imotskom. Vodit će našu Misiju osam godina, do 1994. godine. Osobitu pozornost posvećuje radu s djecom i mladima kroz vjeronauk, susrete, priredbe, izlete, hodočašća i studijska putovanja. Uz vjeronauk za sve uzraste Misija organizira i nastavu hrvatskoga jezika. Naime, tada u njemačkim školama postoji samo „jugoslavenska dopunska nastava“ u kojoj djeca moraju učiti lažnu povijest i izmišljeni jezik. Mnogi roditelji stoga svoju djecu ne žele slati na takvu nastavu. Naša Misija pak nudi istinsku hrvatsku nastavu u kojoj djeca i mladi mogu upoznati povijest i jezik svoga naroda. Fra Josip također uređuje misijski list „Naša zvona“ u kojem opširno dokumentira događaje i aktivnosti u Misiji.

Poseban trag u životu i djelovanju Misije u tom razdoblju ostavio je Domovinski rat. Fra Josip zajedno s vjernicima podupire borbu za slobodnu Hrvatsku i molitvom i djelom. Nedjeljom se slavi misa za Domovinu, prikuplja se humanitarna i novčana pomoć, organiziraju se demonstracije, upućuju se peticije na njemačke i međunarodne ustanove, pomaže se izbjeglicama. U tim je danima naša Misija na jedinstven način ujedinila sve svoje duhovne i materijalne snage u pomoć domovini Hrvatskoj. U nizu naših mjesečnih članaka povodom 60. obljetnice Misije nastojat ćemo posvetiti zaseban članak ovoj temi.

Nakon odlaska iz Kölna 1994. godine, fra Josip Bebić djeluje u različitim hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj. Osim toga, bio je delegat za hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj (2003. – 2010.), a zatim ravnatelj Ureda za inozemnu pastvu Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (2010. – 2014.). Odnedavno je župnik i gvardijan franjevačkoga samostana u Zaostrogu.

don Franjo-Frankopan Velić