Otkazana Prva sveta pričest i Krizma

Dragi dječaci i djevojčice koji ste se ove godine pripremali za Prvu svetu pričest i vi, dragi mladići i djevojke, koji ste se pripremali za sakramenat Potvrde – Krizme obavještavamo vas i vaše roditelje da se datum ovogodišnjih slavlja odgađa i prebacuje na neko drugo vrijeme koje bude najpogodnije.

Za sada nama nije poznato kada će to biti.

U Hrvatskoj biskupi preporučuju da se slavlje sakramenata prebaci u 2021. godinu, a mi ćemo vidjeti kako se bude situacija odvijala te vas obavijestiti o datumima.

 

Vaši fratri i časne sestre