Što je Kruh sv. Ante i kako je nastao?

Sveti Ante Padovanski kao omiljeni svetac velikoj većini katolika odmah je prepoznatljiv na slikama ili u kipovima gdje god se oni nalazili. Od svih svetaca samo sv. Josip i sv. Ante u naručju drže Isusa. Čak obojica redovito u ruci imaju ljiljan. Za razliku od sv. Josipa, sv. Ante nema bradu, a u naručju drži Isusa koji sjedi na knjizi, a ponekad se nalazi i kruh. Kruh simbolizira njegovu ljubav prema siromasima, a tako možemo reći i karitativnu djelatnost s kojom je povezana i dobrotvorna ustanova ili akcija „Kruh sv. Ante“.

Danas mnogi franjevački samostani i župe diljem svijeta, a posebno u Hrvatskoj i BiH, imaju povremene akcije prikupljanja u Kruh sv. Ante ili čak dobro razvijenu karitativnu djelatnost kroz cijelu godinu gdje se prikupljaja i dijeli pomoć najpotrebnijima.

U samim počecima žene su davale siromasima kruha čak u težini svojeg malenog djeteta. Ova gesta proizišla je iz jednog događaja gdje je zagovorom sv. Ante oživjelo dijete koje se utopilo u posudi punoj vode. Majka je iz zahvalnosti prema sv. Anti zavjetovala podijeliti žita u težini njenog djeteta.

Drugi događaj s kojim je povezan Kruh sv. Ante jest kada je jedna žena u Francuskoj 1890. u nevolji zazvala pomoć sv. Ante, a za uzvrat je obećala pomoć siromasima.

U Italiji 1887. je jedan svećenik (don Antonio Locatelli) počeo prikupljati pomoć za kruh siromasima. On je osnovao i pobožnu udrugu s istom nakanom i ona se brzo proširila svijetom, a posebno zaslugom jednog franjevca iz Padove.

Ubrzo se počelo širiti i po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Danas ova humanitarna udruga ili akcija pomaže mnogima u njihovoj potrebi zahvaljujući ljudima dobre volje koji se odriču dijela svojeg svagdašnjeg kruha da bi mogli pomoći onima koji su u još većoj potrebi.

Tko tako iskazuje svoju ljubav prema svome bližnjemu i njemu će je Gospodin iskazati u sadašnjem i u budućem životu.

I naša Misija ima Kruh sv. Ante (organizirano prikupljamo u prvu nedjelju u mjesecu) preko kojeg pomažemo najpotrebnijima u Hrvatskoj i BiH.

 

Tekst: FDŠ

Foto: Bruno Thethe