Katarina Sijenska, svetica koja je mnogo utjecala na obnovu Crkve, mističarka i naučiteljica

DJETINJSTVO Sa sestrom blizankom Ivanom (umrla ubrzo nakon rođenja) Katarina se rodila 25. ožujka na Cvjetnicu 1347. godine kao dvadeset i peto dijete Jakova i Lape Benincasa. Na svijet je došla iste godine kad je Europom počela harati kolera, koja će tokom svoga trogodišnjeg trajanja pokositi umalo četvrtinu onodobnih stanovnika staroga kontinenta. Gotovo sav kršćanski […]