Sveti Dujam, velikan među mučenicima s naših prostora

Sveti Dujam (Duje; lat. Domnius) svetac Rimokatoličke crkve koji je kao solinski biskup podnio mučeništvo za vrijeme cara Dioklecijana.

Rođen je u Siriji, a svoje obrazovanje postigao je na kršćanskom učilištu u Antiohiji. Svoje misionarsko djelovanje odlučio je započeti u Saloni gdje je zarađen za prvog salonitanskog biskupa (284. – 304.).

Godine 304. izbili su najveći progoni kršćana u Rimskom carstvu pa je tako u Saloni (Solin) u gradskom amfiteatru ubijen sv. Dujam i mnoštvo drugih kršćana. Sv. Dujma su pokopali izvan gradskih zidina na sjevernom groblju koje se zove Manastirine. Tu je u 5. st. izgrađena bazilika gdje su se štovali zemni ostaci sv. Dujma. Kad je srušena Salona od strane Avara kosti sveca su prenesene u Dioklecijanov mauzolej koji je postao katedrala.

Danas je sv. Dujam zaštitnik Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije.

 

FDŠ