Nepravda je jedna vrsta mučeništva

Nepravda je nešto što puno pogađa siromašne i obespravljene, ponižene i poštene ljude. Ona pogađa sve one koji žele živjeti po Božju, onako kako nas je Isus Krist učio. Zato za sve Njegove sljedbenike vrijede riječi koje nam je zapisao sv. Ivan Evanđelist (Iv 15,18-21): “Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.”

Ove riječi koje je Isus izrekao melem su našim ranama, ali ipak neprevda boli! Ona boli i razdire čovjeka!

Bolila je i Isusa koji prigovara onom sluzi koji ga je nedužnog udario u dvoru Velikog svećenika:  “Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?” (Iv 18, 23)

Isus je prihvatio svoju osudu i strpljivo nosio svoj križ sve do Golgote gdje je razapet.

Isus je znao svoj smisao patnje. Znao je da je to volja njegovog Oca za spas svijeta.

Tako je kroz cijelu povijest svima onima koji žele slijediti Isusa.

Tako je Katoličkoj crkvi, tako je Hrvatskom narodu.

Nećemo reći da Katolička crkva nije imala zbog svojih pojedinih članova propusta i loših djela, a isto tako i Hrvatski narod. Ali zar je to opravdanje za sva ona zlodjela koja se stoljećima čine prema Katoličkoj crkvi i Hrvatskoj?!

Mislim da Katolička crkva kroz svoje postojanje u prvom redu smeta svima onima koji žele živjeti po svom i to svoje nametnuti cijelom svijetu, a Hrvati smetaju jer vjeruju u Isusa Krista te su odani Katoličkoj crkvi.

Iako ovaj svijet stalno govori o slobodi govora i ljudskim pravima, taj isti svijet Katoličkoj crkvi brani i uskraćuje njena prava. Po njima Katolička crkva bi trebala živjeti unutar svojih zidova po mogućnosti bez vjernika. Došli smo do toga da se ne dopušta svećenicima i biskupima da se u crkvi mole za svoje sadašnje članove ili one pokojne. Došlo je do toga da se brani Crkvi moliti za ubijene na Bleiburgu.

Koje li nepravde?!

To je kao mučenje!

To je ponovno ubijanje sadašnjih vjernika, a posebno Hrvata.

Unatoč svemu tome ja vjerujem u Boga i poput Isusa Krista neću se prestati borit protiv nepravde iako je strpljivo podnosim kao što je On to učinio!

 

Tekst i foto: FDŠ