100 godina od rođenja Ivana Pavla II.

Danas je 100. godina od rođenja svetog Ivana Pavla II. koji je također zvan Ivan Pavao Veliki. On je svima nama dobro poznati svetac jer ga je većina nas poznavala kao Papu koji je vodio Katoličku crkvu od 16. listopada 1978. g. sve do svoje smrti 2. travnja 2005. godine. Na sam dan smrti ljudi […]