Upoznajte najveće crkve na svijetu

15. Katedrala Bogorodice u Antwerpu Vrijeme izgradnje: 1352. – 1521. Veličina: 8000 m2 15. Bazilika Bogorodice Guadalupe, Meksiko City Vrijeme izgradnje: 1974. – 1976. Veličina: 8000 m2 15. Bazilika Svetog srca, Bruxelless Vrijeme izgradnje: 1905. – 1970. Veličina: 8000 m2 14. Katedrala Svetog Save, Beograd Vrijeme izgradnje: 1935. – 2003. Veličina: 8162 m2 13. Katedrala […]