Sveta Elizabeta Portugalska

4. srpnja Katolička crkva slavi svetu Elizabetu, portugalsku kraljicu, veliku kršćansku mističarkua, vjernu ženu nevjernoga muža, majku siromaha. Tako o njoj pišu njeni životopisci. Elizabeta se rodila 1271. godine kao kćerka aragonskog kralja Petra III. i Konstancije iz sicilijske kraljevske kuće. Sa samo 12 godina su je, iz političkih razloga, udali za portugalskog kralja Dionizija […]