Anđeli čuvari su Božji dar nama ljudima

Katolička Crkva nije izmislila anđele čuvare kako bi ljudima uljepšala život, a posebno maloj djeci. Biblija anđele spominje na više mjesta. Evanđelist Matej je zabilježio Isusove riječi: ‘Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga!’ Sveto pismo kazuje te naglašava: “Od djetinjstva […]