Što je frama?

Riječ frama je kratica za Franjevačku mladež, tj. zajednicu mladih katolika. Frama kao bratstvo pripadaja široj obitelji koja se zove FSR-u (Franjevački svjetovni red), a framaš ili framašica je mlada osoba između 14 i 30 godine koja slijedi Isusa Krista po primjeru sv. Franje Asiškoga. Početak frame seže u 1948. godinu kad je u Italiji […]