Prva subota u mjesecu: Marija, žena u najiskonskijem smislu riječi

Marija, žena u najiskonskijem smislu riječi

Marija, majka Isusova je jedna od najvažnijih osoba u kršćanskoj teologiji. Kao važna duhovna ličnost, osoba Marije postala je veliki predmet štovanja ne samo u kršćanskoj religiji, već i u drugim religijama. Pogledajmo neke činjenice o Mariji, majci Isusa Krista, i o Isusovom odnosu prema njoj.

 

U Svetom Pismu saznajemo da je Isus Krist, Sin Boga Živoga, sin Marije. Ona je neznatna službenica. On je njeno dijete koje je začeto bez grijeha, intervencijom Boga. Sin Božji treba doći na svijet, kao utjelovljena Riječ Božja. Anđeo Gabrijel dolazi pred Mariju i govori joj što je Bog pripremio za nju. Nebo, koje je tada čekalo odgovor od ove neznatne službenice, dobilo ga je potvrdno nazad. Ova ponizna židovka bila je ta koju je Bog odabrao, i ona mu je rekla: da. Potrebno je ovdje zastati na trenutak i ući u razmišljanje. Što se prema kršćanskim teološkim istinama ispunilo ovim činom. Što je Marija, i kakvo blago se dogodilo ne samo u njenom životu, već i u njenom srcu.

 

Možemo proglasiti predivna otajstva o običnoj ženi, Mariji i čudu koje se dogodilo tada prvi puta u povijesti: njezina utroba je jedino mjesto u svemiru gdje je Živi Bog odlučio počinuti u trojstvenom obliku: U Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Marija, Majka Božja, je počivalište Presvetog Trojstva. Bog ulazi u povijest ljudskog roda šaljući drugu osobu Trojstva, vječnu Riječ, tj. Isusa Krista preko Marije. Njemu se tako svidjelo, nastaniti se u Mariji, i pokazati nam ljubav između Živoga Boga i obične žene, pripadnice ljudskog roda. Tada se u njenom srcu rodilo čudesno djelovanje Duha Svetoga. Devet mjeseci Marija je bila spojena pupčanom vrpcom sa tijelom Živoga Boga. Devet mjeseci je vječna Riječ rasla u njenoj utrobi. Isus Krist, svojim prečistim Duhom rasvijetlio je čistu Mariju da sjaji u Duhu i poniznosti. Devet mjeseci je Marija “prebirala” po srcu kako Pismo kaže, što je primila. Ona je prebirala u svojoj nutrini. Devet mjeseci je Duh Sveti čudesno djelovao i na njeno srce. Ona je prečista Zaručnica Duha Svetoga. Ona je istovremeno “blagoslovljena među ženama” i “milosti puna”. Kada je netko “milosti pun” znači upravo to; da je pun Božje milosti, više od toga ne ide.

 

Bog čudesni, Bog silni, Bog slavni, je pogledao svoje dijete u Mariji. Odlučio je da će ona biti plodno tlo iz koje će Riječ izaći. Naposljetku, Marija rađa, daje Riječ. Čedo sveto, bez mane rođeno, Sin Božji. Isus Krist istodobno je prema Svetom Pismu Sin Čovječji, i Sin Božji. Prema teologiji Presvetog Trojstva, Isus je imao dvije naravi: u potpunosti ljudsku, i u potpunosti božansku. Isus je u potpunosti čovjek i u potpunosti Bog. Božansku narav prima od Oca, no ljudsku prima od Marije. Tako je lice onoga koji nas ljubi donijelo na svijet i crte Marije.

 

Marija je prema katoličkom nauku čista od ljage istočnoga grijeha. Bog naime nije htio na ikakvo nečisto mjesto odaslati svoju Riječ, roditi svoju Riječ koja tijelom postaje, Isusa Krista. Zbog toga je svoj dom pronašao u Mariji. Ovo nježno biće je bilo odabrano od živoga Jahve kao ona koju je navijestio Stari zavjet.

 

No Bog je odabrao i jaku Mariju. Kaže sveti Pavao “kad sam slab, onda sam jak”. Tako je i Bog odabrao Mariju jaku, a jak je onaj koji sve može oprostiti. Ne jak u volji žene, u sili. Jak u oproštenju. Zbog toga je jak onaj koji sve može oprostiti, pa i smrt svoga djeteta. Naime svidjelo se čudesnome Bogu uzeti Sina Svoga. I dok je mač boli probadao njeno srce, Gospodin sam joj govori čudesne riječi, kao nekoj strankinji, iako ju je ljubio i poznavao u čovječjem smislu više nego ijednog drugog stvora: “Ženo!”. Kaže Gospodin Isus: “Ženo! Evo ti Sina”. A sinu, Ivanu koji je zapisao to evanđelje (i svima nama koji je ljubimo) reče: “Evo ti majke!”.

 

Marija je bila žena. U najiskonskijem obliku te riječi. Ona je bila žena – nad ženama. To je žena. Koja u ljubavi sve podnosi, sve prašta. Koju ljubav daje. Koja Bogu kaže “da”. Koja Boga ljubi. Koja je ponizna i prečista. Koja je u svoj svojoj poniznosti prisiljena reći u Duhu čudesnome: “Velika mi djela učini svesilni”. Zamislite, onaj tko je devet mjeseci “priključen” sa tijelom Živoga Boga, koliko taj Boga osjeća u srcu i u duhu!

 

Gospodin Isus je sve to o Mariji znao. Zato joj daje titulu nad titulama: sakrivši značenje te titule od mnogih, a objavivši je malenima: Marija je žena. Ona je simbol žena, i prva žena. Zato ju Gospodin uzima sebi na nebo, uznesena bi na nebo. Nije dao da truleži njeno tijelo primi. I u Otkrivenju 12, 1 Gospodin djevici dade krunu od 12 zvijezda, i mjesec pod noge. Toj djevici, koja ima roditi muškića, koji će vladati narodima. Time Gospodin silno daruje ženu koja ga ljubi i koja trpi za njega.

 

Marija je zapečaćeni studenac. Ona je Počivalište Presvetog Trojstva i čudesno mjesto gdje je Živi, Pradavni, imao pokazati svoju ljubav prema ljudskom rodu. Ona je samo obična žena, ona nije Bog, niti dio Presvetog Trojstva. Zato joj Gospodin i kaže “Ženo, što ja imam s tobom?”, kada mu ona govori u Kani Galilejskoj da “vina nemaju”. Jer što je čudesni Gospodin Bog, da prima zapovijedi od obične žene. Ali on doista, ima s njom. I on to zna. I ljubav, i srce, i majčinstvo, i djetinstvo, i sve najmilije. Ipak, on je čudesni Bog, a ona je samo neznatna službenica. Zato joj upućuje najveličanstveniji od svih epiteta: Žena.

 

Zato poznavajući sve ove istine koje propovijeda Biblija, možemo znati da Marija, je u pravom smislu riječi “žena”. Ona sama ne može učiniti nikakvo čudo. No zato možemo moliti predragu Mariju, da moli za nas, da nas zagovara kod Boga. A Bog, čudesno otajstvo sile i ljubavi koje se objavilo čovjeku, je Onaj koji čuje ljudske suze, vapaje, liječi bolesne, hrabri i tješi umorne, i privodi sebi izgubljene ovce. Bog naš, milosrdan je Bog. Ako je svoju djecu obradio darom da ljube jedni druge, koliko je tek sam kadar ljubiti. I čuti kada ga to zaište ona koja je neznatna, beskorisna službenica, koja ga je primila i othranila.

 

Evanđelje po Ivanu 2, 3 Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: “Vina nemaju.” 4 Kaže joj Isus: “Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!”

 

Evanđelje po Ivanu 19,26 Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!”

 

Evanđelje po Luki 1,42 i povika iz svega glasa: “Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

 

Evanđelje po Luki 2,19 Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.

 

Druga poslanica korinćanima 12,10 Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.

 

Otkrivenje 12,

1 I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.

2 Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja.

3 I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna,

4 a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.

5 I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.

 

Evanđelje po Luki 1,

26 U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret

27 k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

28 Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”

29 Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

30 No anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.

31 Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.

32 On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova,

33 i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”

34 Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?”

35 Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.

36 A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec.

37 Ta Bogu ništa nije nemoguće!”

38 Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” I anđeo otiđe od nje.

39 Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.

40 Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.

41 Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga

42 i povika iz svega glasa: “Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

43 Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?

44 Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi.

45 Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!”

46 Tada Marija reče: “Veliča duša moja Gospodina,

47 klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

48 što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

49 Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo!

50 Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.

51 Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene.

52 Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

53 Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.

54 Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim:

55 spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.”

 

Preuzeto s: www.svjedocanstva.com