Prijave za sv. mise na Badnjak i Božić su obavezne

Dragi vjernici ukoliko želite sudjelovati na sv. misama na Badnjak i Božić obavezno se trebate prijaviti kod s. Bore (+49 178 6951506).

Dobili smo naputke iz Nadbiskupije Köln da obavezno trebamo imati popis svih vjernika i ujedno ograničen broj vjernika na sv. misama koje ne bi trebale trajati duže od 45 minuta.

Iako imao devet sv. misa na Badnjak većina ih je popunjena tako da se možete prijaviti samo na one sv. mise na kojima ima još nekoliko slobodnih mjesta:

  • Köln u 22:45 i 24:00 sati;
  • Bonn u 21:15 sati;
  • Leverkusenu u 18:15 sati.

Na dan Božića u našoj Misiji slavimo šest sv. misa i na svima ima još mjesta iako su neke skoro popunjene, ali obavezno se trebate prijaviti:

  • Bonn u 9:00 i 10:00 sati;
  • Bergheim u 10:00 sati;
  • Köln u 12:00 i 13:00 sati;
  • Leverkusen u 16:00 sati.

Molimo vas nemojte se zadržavati u blizini crkve ni prije ni poslije sv. mise.

Ukoliko želite čestitati jedni drugima malo se udaljite od crkve.

Rečeno nam je da bi moglo biti kontrole!