Isus i Sotona (Mt 4,1–11)

Razmišljanje o tri Isusove kušnje u pustinji traži od nas da s kajanjem prepoznamo trenutke u životu kada su nam bogatstvo i novac bili previše važni, kada smo novinama i TV-om više hranili dušu nego Božjom riječju i kada smo se tvrdokorno i bezobzirno držali svojih praznovjerja i fanatizama, kada smo prodali dušu ideologiji i […]