Najljepši citati bl. Alojzija Stepinca

Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovnaizgradnja. Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubaviprema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti. Protuslovlje je vjerovatiu Boga i biti pesimist. Rase i narodi su Božjetvorevine. Slobodabez poštivanja Božjeg zakona i njegova vršenja u potpunosti, bila […]