Za dobru ispovijed potreban je dobar ispit savijesti

MOLITVA PRIJE ISPITA SAVJESTI

Oče, evo me pred Tobom. Pošalji mi svojega Svetoga Duha da me pouči kako da se susretnem s Tobom. Neka me Tvoj Duh prosvijetli tako da mi taj susret s Tobom bude na duhovnu obnovu i vječnu radost. Daj da budem iskren sam prema sebi i ne prikrivam svoje slabosti, nedostatke i grijehe. Želim se iskreno pokajati za svoje grijehe, priznati ih i od Tebe primiti otpuštenje. Slaviti ću Tvoje Milosrđe i Tvoju vjernost. Amen.

MOJ ODNOS PREMA BOGU

* Vjerujem li iskreno u Trojedinoga Boga (Oca, Sina i Duha Svetoga)?
* Molim li se redovito, iskreno razgovarajući s Bogom ili samo tražim da mi Bog ispuni želje, možda i sebične?
* Iskazujem li ljubav prema Crkvi time što molim za nju, za Svetoga Oca i sve druge pastire duša da ostanu vjerni pravome nauku?
* Nastojim li dovoljno upoznati svoju vjeru čitanjem vjerskih knjiga, vjerskoga tiska, slušanjem i razgovorima?
* Izbjegavam li ono što vjeri može štetiti?
* Jesam li psovao Boga, Majku Božju i svece? Opravdavam li se tvrdnjom da mi je to navika?
* Jesam li redovito išao na svetu misu nedjeljom i zapovijedanim blagdanom?
* Imam li dovoljno poštovanja prema Presvetome Sakramentu?
* Je li za mene svaka nedjelja dan Gospodnji ili samo prilika za izlet i ljenčarenje?
* Jesam li možda nepotrebno u nedjelju radio, ono što sam mogao kojim drugim danom?
* Jesam li išao na svetu ispovijed i primio svetu pričest barem za Uskrs i Božić?
* Jesam li u ispovijedi namjerno prešutio neki teži grijeh? Jesam li izvršio pokoru i živio prema obećanjima prošle ispovijedi?
* Sudjelujem li u crkvenoj zajednici svojom molitvom postom, djelima, brigom i darovima za siromašne? Priznajem li javno da sam kršćanin ili se toga sramim? Nastupam li kao kršćanin u svim područjima svoga života?
* Vjerujem li u jednoga jedinoga Boga ili su moj bog stvari: novac, bogatstvo, posao, čast, zdravlje…?
* Obraćam li se u životnim poteškoćama samo Bogu ili posjećujem raznovrsne ozdravitelje, gatare, vračare…? Jesam li pristajao uz nazore i pokrete protivne kršćanstvu ili uperene protiv samoga Boga?
* Jesam li sudjelovao u nekršćanskim djelatnostima, ili druge poticao na njih?

MOJ ODNOS PREMA BLIŽNJEMU

* Poštujem li svoje roditelje, sestre, braću i djecu? Ljubim li ih?
* Jesam li u obitelji strpljiv i ljubazan?
* Poštujem li sve ljude, bez obzira na njihovo podrijetlo?
* Jesam li koga zaveo na grijeh riječima ili djelima?
* Opraštam li svakome?
* Trudim li se dovoljno da moj brak bude znamenje Kristove ljubavi prema Crkvi?
* Jesam li u braku bio sebičan, iskazivao nepoštovanje, ponašao se zlobno i osvetnički?
* Jesam li u braku bio vjeran?
* Jesam li kriv za prekid života nerođenoga djeteta?
* Jesam li možda druge nagovarao na pobačaj ili kod prekida trudnoće osobno sudjelovao?
* Priznajem li da je samo Bog gospodar čovjekova života? Ljubim li svoju djecu? jesam li pravedan u odnosu prema njima ili im puštam sve na volju?
* Jesam li prestrog ili lh kvarim, činim razmaženima?
* Brinem li se za vjerskl život svoje obiteljl? Je li naša obitelj gostoljubiva, pomaže li drugima, daje li im dobar primjer?
* Jesam li komu krivo oduzeo kakvo zemaljsko dobro? jesam li krao, varao, pronevjerio, bio nepošten kod prodaje ili kupovanja?
* Jesam li ukradeno vratio I popravio štetu?
* Jesam li u okviru svojih mogućnosti pomagao siromašnima i bijednima?
* Jesam li ih možda prezirao?
* Jesam li govorio istinu?
* Jesam li lažju, osuđivanjem, klevetanjem, ogovaranjem, lažnom zakletvom ill izdajom tajni prouzrokovao drugima štetu?
* Jesam li bio spreman opraštati?
* Jesam li drugima zavidio na uspješnost ili vrlini?
* Jesam li im pokvario radost?
* Jesam li savjesno i brižno obavljao svoje staleške i službene dužnosti?
* Radim li samo za novac ili i za bližnjega?

MOJ ODNOS PREMA SAMOME SEBI

* Kako sam se koristio sposobnostima koje mi je Bog dao?
* Kako sam iskoristio svoje vrijeme, jesam li ljenčario?
* Jesam li bio strpljiv u bolesti i životnim neprilikama?
* Jesam li zbog straha nepravilno postupao protiv vlastite savjesti?
* Jesam li se trudio biti bolji kao čovjek i kao vjernik?
* Borim li se protiv svojih slabosti, klonim li svojih loših sklonosti…?
* Jesam li rob bilo kakve strasti?
* Jesam li bio umjeren u uživanju hrane i pića?
* Jesam li ugrožavao svoje zdravije ili čak život drogama, alkoholom, nepažljivošću u prometu?
* Jesam li čuvao dostojanstvo svojega tijela u stidljivosti i čistoći kao hram Duha Svetoga razumnim ponašanjem i svladavanjem?
* Jesam li griješio samo bludom i s osobama istog spola? Živim li u izvanbračnom odnosu i time teško griješim? Živim li na području svoje spolnosti sukladno zdravom nauku Crkve ili pak u skladu s ovozemaljskim nazorima?
* Jesam li izbjegavao grješne prilike, nemoralne filmove, knjige, loše društvo … ?
* Služim li se prirodnim metodama za planiranje začeća ili se služim drugim zaštitnim sredstvima koja su u biti abortivna sredstva” kao što je npr. Spirala, anti baby pilule…?
* Razmišljajući o broju djece, imam li pred očima samo svoju udobnost ili sam se spreman žrtvovati za dobro svojega naroda i svoje Crkve?
* Obraćam li se u životnim poteškoćama samo Bogu ili čitam i horoskope, zovem duhove, posjećujem raznovrsne ozdravitelje, gatare, vračare … ?

ODRIČEM LI SE SOTONE, NJEGOVA ZAVOĐENJA I SVIH DJELA NJEGOVIH:

* okultizma, ezoterije i svakoga praznovjerja,
* magije i svih oblika čarobnjaštva,
* čitanja iz kave, karata i dlana,
* spiritizma, astrologije i horoskopa,
* uporabe amuleta, čarobnih predmeta,
* svih čarobnih sredstava, imena i brojeva za sreću,
* liječenja bioenergijom, reikijem, yogom i transcendentalnom meditacijom koji ne priznaju pravoga Boga,
* žudnji za novcem i vlašću, pohlepi i laktaštvu,oholosti, pohote i požude?
* Jesam li član, podupiratelj ili istomišljenik kakvoga tajnoga protuvjerskoga udruženja, masonske, tj. slobodnozidarske lože?
* Sudjelujem li na sotonističkim skupovima, priredbama ili koncertima (poglavito heavy metal glazbe)?

MOJ ODNOS PREMA OKOLINI U KOJOI ŽIVIM

* Sudjelujem li barem nekom svojom sposobnošću u životu društvene zajednice, na mjesnoj ili državnoj razini?
* Ljubim li svoju domovinu i njezine vođe tako da za njih neprestano molim i da sam im spreman pomoći u svakoj nevolji?
* Poštujem li društvenu imovinu kao svoje vlastito, dobro ili ju smatram nečim tuđim, što nije potrebno poštivati?
* Trudim li se očuvati prirodu i sve stvoreno?
* Jesam li zagađivanjem, otpacima ili čime drugime ugrozio svoje i tuđe zdravlje i okolinu?

MOLITVA POSLIJE ISPITA SAVJESTI

Gospodine, molim Te, po ovoj svetoj ispovijedi potpuno me izliječi i učini me sposobnim za suradnju s Tobom da moj život bude Tebi na čast i slavu i na blagoslov mojoj braći i sestrama. Želim biti zreo plod u Tvojemu vinogradu. Želim biti utvrđen grad, sazidan na stijeni. Želim biti svjetiljka koja gori na svjetioniku da svijetli svima u kući. Želim biti gorušičino zrno koje se razvija i raste, iako je samo po sebi maleno. Primi me sada kao ozbiljnoga i zreloga suradnika u Tvojemu kraljevstvu. Hvala Ti što me nisi odbio i što mi daješ novu priliku. Amen. (Moli svojim riječima!)