Stare molitve na Veliki četvrtak i Veliki petak

Dok sam bio dijete moja me baka naučila ove dvije molitve od kojih se jedna moli na Veliki četvrtak, a druga na Veliki petak i to 100 puta.

Ove molitve imaju više sličnih inačica, od sela do sela, od kraja do kraja.

Najvažnije je da se moli jer nas podsjećaju na našu privrženost Bogu i Gospi.

Naravno da se ne moraju moliti, a pogotovo ne 100 puta, ali ove molitve nas mogu kroz cijeli dan poticati  na razmišljenje o ovim velikim danima i onome što je Bog u svom jedinorođenom Sinu učinio za nas.

 

Molitva na Veliki četvrtak

Dušice grišna budi u viri kripna.

Kada budeš putovala uskim klancim, dugim putim.

Susrist će te duh nečisti, pitat će te duh nečisti: Dal’ si moja ili Božja?

Nisam tvoja neg’ Božja. Bogu sam se obetala na blag danak, na Veliki četvrtak i rekla sto amena, sto Jezusa, sto se puta prikrstila. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Molitva na Veliki petak

Iđe Diva slavnim grobom vrlo cvileć i plačuć uz križ gorko stojeć i govoreć: Oj, ti križu slavno drvce, što ti primi Sina moga, više mrtva nego živa.

Isus s križa progovara: tko bi ovu moju molitvicu govori na blag danak, na Veliki petak, Bog mu da duši raj na umrli dan.

 

Fra Denis