Sv. Katarina Sijenska – svetica koja je ljubila Crkvu i činila sve da popravi tadašnje stanje u njoj

Sv. Katarina Sijenska živjela je u 14. stoljeću u današnjoj Italiji. Ova zemlja je tada izgledala kao da se približava smak svijeta. Bubonska kuga harala je Europom u valovima i u konačnici izbrisala 60% populacije. Države bile su podijeljene i zaraćene. Bogati svećenici kupovali su svoje pozicije, a biskupi su se brinuli da ih naslijede […]