Mladi naše Misije predmolili krunicu za duhovna zvanja

U petak, 30. travnja u Kölnu u sklopu Tjedna molitve za duhovna zvanja u našoj Misiji su se u Mauritiuskirche na molitvi Gospine krunice u 18:00 sati okupili mladi koji su animirali i predmolili ovu prekrasnu molitvu. Mladi su također i čitali za vrijeme sv. mise na kojoj je fra Denis propovijedao o duhovnim zvanjima i pozivu bez kojeg je nezamisliva Crkva koju je Isus ustanovio na apostolima.

Svećenička i redovnička zvanja su nam svima potrebna, a posebno ona duhovna i sveta.

Svetost ne dolazi sama od sebe nego od međusobne molitve na koju nas sam Isus poziva. Svetost je u prvom redu Božja karakteristika koju smo svi pozvani nasljedovati.

Poslije sv. mise su bile probe pjevanja za slijedeći petak kada će biti primanje u Framu novih članova.