Molitva koju su molile naše bake: Isuse, Marijo, Josipe sveti

Isuse, Marijo, Josipe sveti,

Vazda mi budite u srcu i pameti.

Srce vam i dušu zavik darivam,

vaš sveti blagoslov na pomoć zazivam.

Na smrti, spasi me, Isuse propeti.

Brani me, Marijo, Josipe sveti.

Daj mi da te, Isuse, srcem i ustima

ljubim tebi vapijuć.

Kad svoj duh ispustim prid

slatko srce Isusa mog,

da te ljubim iz sveg srca svog.

Milostiva i Blažena Djevice Marijo,

Majko Isusova,

usliši moje moljenje,

neka bude Isusu čast i poštenje.

Moj Isuse ufam se u milosrđe Tvoje

da ćeš primiti molitve moje.