Započnite devetnicu sv. Riti – svetici nemogućega

Prvi dan devetnice

Svrni pogled na Me, sveta Rito, da stojeći ponizno pred tobom dokažem ti svoje duboko štovanje, da od tebe naučim put krijeposti, da tvojim zagovorom isprosim od Boga milost koju ću slijediti do smrti. U sedmoj si godini postala znamenita po svakoj krijeposti: Mudrosti, Poniznosti, Uzdržljivosti, Pobožnosti, Molitvenom duhu, Pokori i Odbacivanju svijeta i njegovih ispraznosti. Blažena ti koja si već od djetinjstva dobro znala, kako odgovoriti milosti Božjoj! Blažena ti koja si već tada položila temelje svojoj svetosti! O, koliko sam bio i još uvijek jesam različit od tebe! Uvučen u ispraznosti svijeta, nebeske me stvari zamaraju; moji grijesi rastu iz dana u dan, a misao o pokori plaši me. Uslišaj me, sveta Rito, koja imaš toliki utjecaj kod Boga, isprosi za me pokajanje i novi život. Isprosi za me da, ako i nisam slijedio tvoju nevinost, mogu slijediti tvoju pokoru i jednog dana primiti dragocjenu nagradu koja je na Nebu namijenjena nevinima i pokajnicima.

(Oče naš … Zdravo Marijo…Slava Ocu…)

Molitva svetoj Riti

Sveta zaštitnice nevoljnika, sveta Rito,
čije molbe Nebeski Otac ne odbija,
koja si zbog obilja u
postizanju milosti nazvana
“Zagovornicom bespomoćnih”,
pa čak i nemogućeg, sveta Rito, tako
ponizna, tako čista, tako
ojađena, tako strpljiva, s tako
samilosnom ljubavi za Raspetog Isusa,
jer si od Njega isprosila sve što si
tražila, te se zbog toga
svi s povjerenjem uzdaju u tebe u nadi
utjehe ili izbavljenja;
budi milostiva svojim
moliteljima i založi se svojim utjecajem
kod Boga poradi njih;
udijeli obilno milosti sada, kao što si ih
udijelila u tolikim čudesnim slučajevima
na veliku slavu Božju,
za širenje tvog štovanja i utjehu onima koji vjeruju u te.
Obećajemo, ako naše molbe budu uslišane, da ćemo te slaviti
objavljujući tvoje milosti, blagoslivljati te i pjevati vazda hvale
tebi u čast.

Uzdajući se u tvoje zasluge i utjecaj kod Presvetog Srca Isusovog, molimo te:

(Ovdje navedite svoju prošnju)

Litanije svete Rite

Na svaki od sljedećih zaziva odgovorite sa: “Moli za me(nas) ”
Osobitim zaslugama tvog djetinjstva,
Savršenim jedinstvom s voljom Božjom,
Uzvišenim trpljenjem za vrijeme bračnog života,
Utjehom koju si doživjela obraćenjem supruga,
Bolju koja ti je ispunila srce zbog umorenog supruga,
žrtvovanjem tvoje djece radije nego da teško uvrijede Boga,
Čudesnim ulaskom u samostan,
Strogom pokorom i svakodnevnim trapljenjem,
Trpljenjem zbog rane od trna koju si primila od Raspetog Spasitelja,

Božanskom ljubavlju koja ti je obuzela srce,
Onom znamenitom pobožnošću svetom Sakramentu, u kojem si živjela četiri godine,
Srećom kojom si se odvojila od kušnji da bi se pridružila Nebeskom Zaručniku,
Savršenim uzorom kojeg si dala ljudima u svim životnim prilikama.

Moli za nas, sveta Rito, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Drugi dan

Bog te izabrao, sveta Rito, za uzor djevicama, suprugama, udovicama i redovnicama;
stoga ti je dozvolio da osjetiš sve te životne prilike. I kojeg li uzvišenog uzora suprugama, osobito u godinama kad si bila primorana živjeti sa suprugom čija je narav bila oprečna tvojoj! Podnosila si poniženja, uvrede, napade, ali svojom blagošću uspjela si ga svladati i učiniti poniznim i blagim. Mnoge bi supruge mogle naučiti od tebe mijeće blagog trpljenja u tišini, a supruzi obuzdavanje i omekšavanje srca svoje razdražljivosti.
Daj da naučimo živjeti s našom rodbinom i bližnjima u skladu sa svetim zakonima mira i kršćanskog milosrđa. Daj da nestanu zloća i nesloge koje bjesne u tolikim obiteljima, i dovode ih do žalosnih i nesretnih prilika. Osobito te molim sveta Rito isprosi za mene i za druge od Boga, Onoga koji sva dobra daje, stalnu ljubav blagog mira i sloge; u Kraljevstvu vječnoga mira.

(Oče naš … Zdravo Marijo … Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

Treći dan

Sveta Rito, veliki je bio tvoj jad kad si saznala tu strašnu vijest da ti je suprug ubijen! Koje si gorke suze lila, osobito na strašnu pomisao da njegova duša možda nije bila pripravljena za susret s Vječnim Sucem. Pokorna volji Božjoj, ne mareći za žalostan položaj u koji si dovedena, stavila si sebe i svoja dva sina u ruke Isusove. Koliko si mnogo molitvi uputila Njemu za spasenje te obraćene duše, i za oprost njegovim nečovječnim ubojicama. Čuvši da sinovi kuju osvetu zbog oca, molila si da se njihova srca obrate ili da radije budu uzeti s ovoga svijeta nego da im bude dopušteno izvršiti
nakanu. U svojoj velikodušnosti nisi tugovala kad si istovremeno ostala bez oba sina, već si zahvaljivala Isusu što je milostivo čuo tvoje molitve i uzeo ih k Sebi u njihovoj nevinosti. Kako smo bijedni mi koji ne možemo oprostiti neznatne uvrede, ni učiniti ikakvu žrtvu na slavu Božju i spasenje naših i duša svojih bližnjih. Isprosi nam, Rito, od Isusa, da možemo praštati svojim neprijateljima zbog ljubavi Njegove, da nikad ne pretpostavimo ljubavi Njegovoj ljubav prema sebi i svemu što nam je drago, da budemo dostojni oprosta za naše grijehe i primimo vječnu nagradu u Raju.

(Oče naš … Zdravo Marijo … Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

Četvrti dan

Kako je velika, sveta Rito, bila ljubav tvoja prema Bogu i bližnjemu! Tko može opisati nebrojene jecaje i vruće suze samilosti u kojoj si provodila dane i noći promišljajući o muci tvoje Raspete ljubavi? Tko može razumjeti uzvišenost tvojih ushićenja i zanosa u Bogu, toliko čestih da su ti pružili neosjetnu i iznenadnu smrt? Ljubav prema bližnjemu bila je poznata jadnim i bolesnim sestrama, svima ožalošćenima i zabludjelima u svim okolnostima, svakome onome koga je tvoja neizmjerna narav uvela u milost Isusa Krista. Jadni mi čija su srca otvrdnula za duhovne i tjelesne potrebe naših bližnjih, dopuštamo si da budemo zavedeni slijepom i grešnom žudnjom. Isprosi za nas, sveta Rito, od svog voljenog Isusa, da omekša naša srca i vodi naše osjećaje najčišćom ljubavi prema Bogu i prema našemu bližnjemu; tako da slijedeći te, budemo nakon smrti sjedinjeni s Vječnom
Ljubavlju koja te čini tako slavnom i blaženom u Raju.

(Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

Peti dan

Od djetinjstva su ti, sveta Rito, poznate opasne hridi o koje se razbija naša ljudska narav; častoljubiva stremljenja, pokvarene koristi, putena zadovoljstva; a tvoje gnušanje od toga očuvalo te u nevinosti krštenja. Ti koju su mrzili, lišena supruga i sinova, koja nisi osjećala sigurnost na ovom svijetu već si preklinjala za svoje mjesto u zajednici s Isusom, koji ti ga je dao velikim čudom, nakon što te zajednica tri puta odbila. Želja ti je bila nagrađena, i zaželjevši posljednji zbogom svijetu zauvijek si se povezala s Isusom svečanim zavjetom siromaštva, čistoće i poslušnosti. Blaženo tvoje umijeće, sveta Rito. Bijednici mi, satrti pod težinom svojih stremljenja, pod jarmom svojih niskih strasti, koje nas vode u vječnu propast! Isprosi nam od Isusa da odsada volimo samo nebeske vrijednosti; da mimo nas prolaze sve slabosti ovoga svijeta, da čistim srcem i dušom primimo stostruku nagradu obećanu svima koji preziru lažna i prolazna dobra ovoga svijeta.

(Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

Šesti dan

Ne možemo dovoljno štovati sveta Rito molitveni duh i pokoru koji tvore osobiti znamen tvoje svetosti kojim je tvoj život postao stalni ures molitvi, posta, patnji, promišljanja, s ushićenjima i zanosima s Bogom; tvoja hrana, kruh i voda, pomiješana s pepelom, tamjanom i suzama; tvoja postelja gruba tvrda daska; kratka kosa, stega, opečena ruka pa noga bolna su sredstva kojima si svladavala strasti. Sveta Rito, mi radimo suprotno. Kad smo napadnuti strašnim žudnjama, umjesto da ih zatomimo, mi ih potičemo, još gore, i dalje tragajući za onim što će nas odvesti u vječnu propast. Priznajemo nužnu potrebu pokore i molitve, i usrdno te molimo da isprosiš za nas od Isusa Krista milost da kroz molitvu I ustrajnost nikad ne padnemo u grijeh, već da budemo dostojni dijeliti vječnu radost s tobom.

(Oče naš … Zdravo Marijo … Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

Sedmi dan

Sveta Rito, nakon propovijedi svetog Jakova, izgarajući u želji da sudjelueš u patnjama Kristove Muke, isprosila si od Njega da usliša tvoju molitvu. Tako si ganuta bila da si na povratku u svoju ćeliju milostive suze lila zbog samilosti za Raspetog Krista, koji ti je, da bi utažio tvoj gorući žar, ranio čelo trnom iz Njegove Krune, tako jakim bolom da si izgubila svijest. Kakvo neizrecivo ushićenje, kakva radost, sveta Rito, biti tako nagrađena od Isusa, toliko slična Njemu; postavši odbojna i neprilična svojim družicama zbog rane i njena neugodna mirisa! Još si se petnaest godina radovala tomu, zahvaljujući svom nebeskom Zaručniku na znamenu milosti. A mi bijedna stvorenja, koji umjesto da molimo Boga da nam pošalje patnje, postajemo žalosni ako smo kažnjeni za svoje grijehe! Sveta Rito, isprosi nam od Isusa milost da strpljivo podnosimo nevolje i sve privremene zemaljske bolesti koje nam On pošalje, koje nas izbavljuju od vječne bolesti, da Ga zauvijek slavimo u Raju.

(Oče naš … Zdravo Marijo … Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

Osmi dan

Da bi dao veći sjaj tvojoj svetosti, sveta Rito, voljeni Isus je tvojoj bolnoj rani dodao bolest koja te kroz četiri godine držala prikovanu uz tvrdu postelju sve do smrti. Kako sjajan uzor savršene predanosti volji Božjoj si nam ostavila i u trpljenju nepobjedive strpljivosti. Jedina tvoja žalost, žalost sveca, bila je što si bila teret svojim drugama. Kakav je blaženi mir zasjao na tvom licu kad si oćutjela Raj. Tko može oslikati radost koja te obuzela čuvši Isusa i Mariju kako navještaju skori dolazak oslobođenja od bolnog zatočeništva tvog tijela u nebeski dom. S poljupcem i uzdahom Raspetom Kristu,
tvoja prekrasna i blažena duša poletjela je na vječni počinak Njemu u naručje. Kako će biti s nama bijednim grješnicima na čas smrti? Nama koji za svoje grijehe ne možemo strpljivo trpiti bolest ni nekoliko dana? Sveta Rito, svrni pogled na našu bijedu; moli Isusa da nam udijeli savršenu predanost i strpljivost u našoj posljednjoj bolesti i blagoslovljenu smrt u Njegovu zagrljaju, da sjedinjeni s tobom, vazda blagoslivljamo našeg Isusa.

(Oče naš … Zdravo Marijo … Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

Deveti i posljednji dan devetnice

Tvoja duboka poniznost uzvišene krijeposti, sveta Rito, koja si od djetinjstva do Smrti tražila da se povučeš od svijeta, skrivajući se s Kristom u Bogu, bili su razlozi tvog uzdizanja do uzvišene slave kojoj se sada raduješ na nebu. Ali Voljeni Isus, čiju si poniznost savršeno slijedila, želio te proslaviti i na zemlji, te čim je tvoja prekrasna duša ušla u Raj mnoga su se čuda odjelotvorila tvojim zagovorom, puk odasvud istovremeno te prozvao sveticom, a svetom te proglasio Sveti Otac Crkve. Danas je tvoje štovanje rašireno po svem svijetu, a među svima svetima tebe zovu “Sveticom nemogućeg” i “Zagovornicom najbeznadnijih slučajeva”. Preslavna sveta Rito! Ima li beznadnijeg slučaja od nas, bezvrijednih stvorenja kakvi jesmo, zasljepljenih ohološću, grijehom kojeg Bog i ti najviše mrzite? Sveta Rito, isprosi za nas od Boga neprocjenjivu milost da znamo kako se nemamo čime ponositi, te da bez Njega nismo ništa i ne možemo ništa. Očuvaj nas svojim djelotvornim zagovorom od vječne propasti u koju su pali oholi i pobunjeni anđeli, da nam bude dozvoljeno jednoga dana dijeliti s tobom, najponiznijom sveticom, najveću slavu poniznih.

(Oče naš … Zdravo Marijo … Slava Ocu…)

Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice.