Po Mariji idemo lakše k Bogu

Cilj i kraj našeg postojanja je povratak Bogu. Da bismo stigli do ovog odredišta, moramo prihvatiti sredstva koja nam Bog daje, kako ne bismo posustali na putu ili postali plijenom neprijatelja.
Srećom, ovaj povratak Bogu odvija se istim putem koji je On sam izabrao da dođe k namaMarija je to sredstvo i na taj način. Marija je jedino stubište do Neba.

Zapravo, ako je ona posljednji korak na ovoj silaznoj ljestvici, od Boga do nas, onda je ona i prvi korak našeg uspona k Bogu. To je značenje izreke:  per Mariam ad Jesum  – po Mariji k Isusu. 

Sveti Anselm to objašnjava u veličanstvenoj molitvi: „Kroz tebe, o slavna Gospo, postajemo dostojni uspinjati se do tvoga Sina Isusa, koji se udostojao sići k nama, uvijek kroz tebe. Kroz tebe, o Djevice, možemo doseći slavu Onoga koji je po tebi došao k nama u našoj bijedi “(Molitva 54, PL 158, str. 960-961).

S tim u vezi, sveti Bernard navodi da u našim “putovanjima u tuđinu imamo dobrog odvjetnika koji nam je prethodio i koji nas kao Majka suca i Majka milosrđa zagovara svojom poniznom i učinkovitom obranom za spas . “(Druga nedjeljna propovijed u oktavi Uznesenja BMV, PL 183, str. 431).
I ona sama Bezgrješno Začeće to potvrđuje kada u Fatimi izjavljuje da je njezino Bezgrješno Srce naše utočište i put koji nas vodi k Bogu.

Nije li Marija nakon svog utjelovljenog Sina prvo stvorenje koje se vratilo Bogu?

Da, to nije samo prvo, već nas uključuje i u svoje jedinstvo s Bogom. To je besprijekorna slika, prototip svih otkupljenih. Štoviše, ona je u određenom smislu predstavnik svih otkupljenih, prema izvanrednoj rečenici svetog Tome Akvinskog: “Na Blagovijest je zatražen pristanak Djevice umjesto pristajanja cijele ljudske prirode” (Sum III, q. 30, čl. 1). Papa Pio XII. U svojoj enciklici  Mystici Corporis  to potvrđuje ovim jezgrovitim komentarom: “Dala je svoj pristanak u ime čitavog čovječanstva”.
Povratak svijeta Bogu stoga započinje novim Božjim savezom s čovječanstvom.

Međutim, ovo božansko sjedinjenje ne događa se odmah s čovječanstvom u cjelini. (…) Bog je  obnovio mir između Boga i čovjeka. (…) Mariju je Bog izabrao da predstavlja čovječanstvo i kroz svoj  fiat, pozdravlja vječnu Riječ na zemlji. Na taj način, s njezinim pristankom, povratak svega stvorenog Bogu postaje moguć. Marija je stoga naš potpis na mirovnom ugovoru o našem spasenju.

Način na koji čovjek mora odgovoriti na Božju otkupiteljsku ljubav objašnjava se ne samo u Božjim zapovijedima i u učenju Krista i Crkve (objektivno sredstvo spasenja); ali je i konkretno postavljena pred njegove oči u Marijinoj osobi. Njezin stav mora postati naš; njezina riječ, naša riječ; njezin  fiat , naš  fiat . Samo u mjeri u kojoj u svom životu oponašam Marijin pristanak, moje će srce biti otvoreno Kristu i njegovoj milosti.

 

Preuzeto s: magnificat.hr