Kad je propuštanje sv. mise teški grijeh?

Katekizam katoličke crkve navodi slijedeće: 2181 – Nedjeljna Euharistija utemeljuje i učvršćuje cjelokupno kršćansko djelovanje. Zato su vjernici dužni sudjelovati u Euharistiji u zapovjedne dane, osim ako su opravdani ozbiljnim razlogom (npr. bolest, skrb za dojenčad, ili su od svoga župnika dobili oprost). Oni koji hotimice, tj. lijenosti ili bezbrižnosti ne izvrše tu obvezu čine […]