Kad je propuštanje sv. mise teški grijeh?

Katekizam katoličke crkve navodi slijedeće:

2181 – Nedjeljna Euharistija utemeljuje i učvršćuje cjelokupno kršćansko djelovanje. Zato su vjernici dužni sudjelovati u Euharistiji u zapovjedne dane, osim ako su opravdani ozbiljnim razlogom (npr. bolest, skrb za dojenčad, ili su od svoga župnika dobili oprost). Oni koji hotimice, tj. lijenosti ili bezbrižnosti ne izvrše tu obvezu čine teški grijeh.

Dakle kao što vidimo navedena su dva razloga kada je propuštanje svete mise opravdano, međutim to ne predstavlja jedine razloge i dani su kao razumna smjernica za dodatne potencijalno opravdane razloge. Primjerice, stare i nemoćne osobe nisu u stanju sami doći na svetu misu te ukoliko ih osoba koja brine o njima ne odvede ili ukoliko nisu u stanju biti na svetoj misi, logično je da su i takvi izostanci opravdani.

U novije vrijeme svake nedjelje imamo prijenose svetih misa preko TV ekrana što uvelike pomaže onima koji sami ne mogu nazočiti euharistiji, a takve osobe često bivaju i posjećivane od strane lokalnog župnika ili kapelana.

Također i osobe koje se skrbe o takvim nemoćnim osobama mogu biti spriječeni otići na nedjeljnu misu u određeno vrijeme, i u tom slučaju oni nisu u prijestupu. Zapravo bili bi u prijestupu kada bi zanemarili brigu o toj nemoćnoj osobi.