Danas započinje devetnica sv. Anti

Uvodna molitva (Moli se svakog dana prije razmatranja)
Dobri i milosrdni Isuse!
Pred tobom prostrti, klanjamo ti se kao pravomu Bogu i pravom čovjeku.

Oprosti nam naše grijehe i ojačaj nas svojom milošću!
Dok promatramo život i krjeposti svetog Ante, daj nam spremnost da ga nasljedujemo te tako i mi postanemo slični tebi, koji si izvor i vrhovni uzor krjeposna života svih svojih svetih.

Prvi dan: sveti Ante – uzor kršćanskog poziva
Razmatranje
Iako o Antinu djetinjstvu znamo malo, sigurno je,kako nam tumače suvremeni kroničari, da ga je Bog već u to doba njegova života sve više privlačio k sebi. Zaista, mali Fernardo – to mu je bilo krsno ime – volio je zalaziti u obližnju crkvu i dugo se u njoj zadržavati u molitvi. Ta se Antina ljubav prema Bogu konačno pretvorila u posvemašnju posvetu njemu u redovničkom i svećeničkom staležu. Tom staležu nije ostao samo vjeran, već je u njemu stalno napredovao do vrhunca svetosti. To nam dokazuje čitav njegov život: njegova žarka pobožnost i mistično sjedinjenje s Bogom, uzorna poniznost, neokaljana čistoća, neprestana pokora, neumorni apostolat, mnoga čudesa i blaženo preminuće. Mogao je zaista reći sa sv. Pavlom: “Meni je život Krist, a umrijeti dobitak!”
Primjena
Svi smo mi pozvani da Boga što bolje spoznamo, njega ljubimo i njemu vjerno služimo do svršetka svoga zemaljskoga života. Spasonosan je to poziv koji nam, jedini, osmišljava život, a smrt pretvara u početak vječne nagrade na nebu. To znači živjeti od vjere i po vjeri. No, vjera je bez djela mrtva, kaže apostol Jakov. Zato i Krist kaže: “Ako me ljubite, vršite moje zapovijedi!” Prema djelima svi ćemo biti suđeni: “Sin će čovječji svakome
platiti prema djelima njegovim.”

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Drugi dan: sveti Ante – željom mučenik
Razmatranje
Sveti je Ante toliko ljubio Boga da je za njega htio i krv proliti. Svoju vjeru htio je zasvjedočiti mučeničkom smrću. Mislio je da će to ostvariti tako da ode u Afriku i ondje, propovijedajući Krista muslimanima, žrtvuje život za njihovo obraćenje poput prvih franjevačkih mučenika, čijim je tijelima iskazivao poštovanje u svojoj
samostanskoj crkvi u Koimbri. No, Bog mu nije ostvario tu želju: imao je s njime druge nakane. Ante se sinovski i ponizno pokorio Božjoj odredbi. Shvatio je da se pravo mučeništvo ne mora sastojati u prolijevanju krvi, već u vršenju Božje volje i strpljivu nošenju Kristova križa. Uostalom, bio je i kasnije uvijek spreman i krv proliti za svete ideale. Možda se baš u tom svijetlu može potpunije obrazložiti njegov neustrašivi nastup pred zlim i opasnim tiraninom Ezelinom u Veroni za oslobođenje zarobljenika. Pred očima su mu sve do smrti bile Kristove riječi: “Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje.” On ga je stvarno, na svoj način, položio.
Primjena
Iako Bog vjerojatno ne će od nas tražiti da prolijemo svoju krv za vjeru, ipak je naša kršćanska dužnost da je pred svima i uvijek svjedočimo svojim krjeposnim življenjem, ali i riječima. A to nije lako, to je često pravo mučeništvo! Koliko treba za to strpljivosti, požrtvovnosti, jakosti! Boli, žalosti, nerazumijevanja, poniženja, stalni su pratioci naše svakidašnjice. Neka nas, dakle, neprestance krijepi velika i nepobitna istina: “Ako s Kristom trpimo, s njime ćemo se i radovati!” * Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Treći dan: sveti Ante – pokornik
Razmatranje

Život se svetog Ante uglavnom odvijao unutar samostana, te po crkvama, trgovima i ulicama gdje je ljudima naviještao Radosnu vijest. Jedno i drugo prihvatio je kao žrtvu i pokoru. Svijeta se nije odrekao da bi mu bilo lakše, nego u duhu Kristova poziva: “Kraljevstvo je Božje među vama: činite pokoru i vjerujte evanđelju!” Evanđeoska je savršenost upravo u tom duhu bila za njega neodvojiva od pokorničkog života. Snagu, pak, njegove propovjedničke riječi, kojom je obraćao i najtvrdokornije grješnike, moramo pripisati upravo tome što je sam živio kako je govorio i što je Bogu prikazivao za slušatelje svoje žrtve, odricanja i pokornička djela. Požrtvovno je propovijedao Božju riječ i onda kada je već bio teško bolestan i na izmaku snaga: posljednje korizmene propovijedi održao je nepunih mjesec
dana prije svoje blažene smrti.
Primjena
Poziv na kršćanski život poziv je na Radosnu vijest, nadu i ljubav prema Bogu i bližnjemu. No, to je ujedno i poziv na pokoru, jer se vječno spasenjepo primjeru Kristovu – ostvaruje preko Križa i žrtve. Pokorom, sudjelujući u Kristovim patnjama, dajemo Bogu malu zadovoljštinu za svoje i tuđe grijehe. Pokorom učvršćujemo karakternost I izgrađujemo svoju osobnost. Zato nam je pokora, samoodricanje, mrtvljenje i zadovoljština više nego potrebna. Sam naš život nerijetko je velika pokora. Znajmo je oplemeniti u duhu Kristova poziva: “Ako, dakle, netko hoće ići za mnom, neka se odreče sam sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!”

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…
Blagdani i sveci
Četvrti dan: sveti Ante – propovjednik
Razmatranje
Sveti je Ante veći dio svoga života proveo nepoznat i subraći i svijetu, posvetivši se molitvi, pokori i bogoslovskim naukama. Rijetko je tko kao on htio živjeti i u skrovitosti i poniznosti. Međutim, Gospodin Bog nije dopustio da to
svijetlo koje se rasplamsalo do vrhunske svetosti ostane pritajeno, već je htio da zasvijetli čitavom svijetu. Kad je Ante shvatio, ponovno se spremno pokorio Božjoj volji i svom se dušom počeo svima, vjernima i nevjernima, naviještati radosnu i spasonosnu Božju poruku. Propovijedao je tako i toliko da je stvarno svoj život istrošio u naporima ove apostolske službe. Kao što se prije nije štedio u pokori, tako se kasnije nije štedio u teškoćama, nije prezao pred pogiblima, nije sustajao u požrtvovnosti da u vjeri učvrsti dobre, obrati grešnike, ukori nepopravljive, utješi žalosne, ohrabri klonule I sve privede pomirenju s Bogom i bližnjim, tako je i postao jedan od najvećih apostola vječnoga spasenja u povijesti Crkve.
Primjena
“Vi ste sol zemlje, vi ste svijetlo svijeta!” Te se Isusove riječi odnose na sve njegove sljedbenike. Kršćanin mora, dakle, biti sol zemlje koja će čuvati i braniti pravdu, istinu, poštenje, ljubav i nadnaravni čovjekov poziv, te svojom riječju I primjerom svima svijetliti i propovijedati Kristovo Evanđelje. U tom smislu svaki od nas treba reći sa sv. Pavlom: “Jao meni, ako ne propovijedam Radosnu vijest!”

*  Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Peti dan: sveti Ante – pomoćnik nevoljnih
Razmatranje
Jedna od bitnih značajki Antina života jest njegova zauzetost za pravdu, slobodu, poštivanje ljudske slobode, ljubav i milosrđe. Držao je da je bez tih krjeposti nemoguć društveni život među ljudima. S Isusom se žalostio kad je video

nepravdu, nerazumijevanje, mržnju, siromaštvo i bol: “Žao mi je naroda…” Zato je neustrašivo korio silnike, požrtvovno oslobađao zasužnjene, uspješno mirio zavađene, s ljubavlju tješio žalosne i čudesno ozdravljao bolesne. No, mnogo je više bio svjestan da je pravo siromaštvo pomanjkanje vjere i milosti Božje, a prava nevolja sužanjstvo grijeha. Zbog toga je riječju i dijelom sve obogaćivao pouzdanjem I ljubavlju prema Bogu, a grješnike oslobađao od
tjeskoba i grižnje savjesti i tako im vraćao duševni mir i životnu radost.
Primjena
Kršćanin mora biti pobornik pravde. One koji “žeđaju i gladuju pravednost” Isus je proglasio blaženima, a ako su zbog toga i progonjeni, obećao im je kraljevstvo nebesko. Štoviše, moraju biti ljudi ljubavi. Poput sv. Ante tješimo dakle žalosne, hrabrimo klonule, štitimo progonjene, pomažimo siromašne, jednom rječju, činimo djela milosrđa. Pazimo da i sami ne budemo bez Božje milosti i robovi grijeha. Slava Ocu…

 

Šesti dan: sveti Ante – Kristov prijatelj
Razmatranje
Mnogi umjetnici riječi, kista i dlijeta prikazuju svetog Antu s Isusom u naručju. I s pravom, jer je sv. Ante zaista u pravom franjevačkom duhu bio iskreni i veliki štovatelj i učenik Isusa Krista kao Boga i čovjeka, štoviše, s njime je bio uvijek najintimnije mistično sjedinjen. Za Krista i s Kristom je živio, radio, veselio se I trpio, za njega je bio spreman proliti svoju krv, s njime se rado i dugo zadržavao u prijateljskom razgovoru. Posebno se živom vjerom i žarkom ljubavlju s njime sjedinjavao u euharistijskoj gozbi. Kristovu stvarnu prisutnost u euharistijskoj tajni posvjedočio je poznatim čudom poklonstva gladnog živinčeta pred Presvetim sakramentom i time obratio mnoge nevjernike. Isus je propovijedao riječju i životom. Zato je već za zemaljskog života zaslužio – kako nam svjedoče sigurni očevici – da Isusa gleda svojim očima i da ga prima u svoje naručje.
Primjena
Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek naš je spasitelj, naš put, istina i život. Sv. Petar ispovijeda: “Nema
spasenja ni po jednom drugom…” Zato s istim Petrom recimo: “Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječ života vječnoga!” Po Antinu primjeru budimo iskreni i vjerni prijatelji Isusovi. On sam to hoće jer je kazao:
“Nazvao sam vas prijateljima…” Rado budimo s njime u Presvetom sakramentu: tu će nas jačati u vjeri, tješiti u žalostima, hrabriti u dobrim djelima, usavršavati u ljubavi, obogaćivati u milosnom životu i biti nam zalog buduće slave.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Sedmi dan: sveti Ante – Marijin štovatelj
Razmatranje
Crkva je uvijek, javno i privatno, štovala Blaženu Djevicu Mariju. U tom su se osobito isticali sveci i svetice. Drugačije ne može ni biti: budući da je ona Božja majka, dakle, od svih stvorenja Bogu najbliža; što smo bliži njoj, bliži smo i Bogu, i što smo bliži Bogu, bliži smo i njoj. Sveti Ante, koji je žarko ljubio Boga, nije mogao a da ne ljubi i njegovu prečistu Majku. Rođen na blagdan Marijina uznesenja na nebo i kršten u njezinoj crkvi, sav će svoj život posvetiti Isusu po Mariji. Već kao dječak rado je zalazio u istu Marijinu crkvu i najvjerojatnije se u njoj oduševio za potpunu posvetu njezinu Sinu, Isusu Kristu. Kao svećenik rado je propovijedao o Mariji, Bezgrješnu svima stavljao pred oči kao ideal kršćanskog života i širio Marijinu pobožnost kao najsigurniji put do Boga. Prije nego će izdahnuti, posljednjim svojim snagama daje oduška svojoj ljubavi prema Mariji zapjevavši: O slavna Gospođo…Nakon toga mogao je zaista reći: “Vidim svoga Gospodina!”
Primjena
Sa čitavom Crkvom, sa svetima na nebu i na zemlji, posebno s našim svetim Antom budimo i mi iskreni i žarki štovatelji svete Bogorodice. Po njoj je Bog postao Bog s nama, po njoj smo dobili Spasitelja Isusa Krista, po njoj ćemo najsigurnije i mi biti s Bogom. Rado joj se molimo, slavimo njezine blagdane, hodočastimo u njezina svetišta. Kao najbliža Bogu neka doista bude ideal našega kršćanskog života. Ona koja je bila jaka podno križa, neka bude i naša jakost u teškoćama života i osobito u sudbonosnu prijelazu u vječnost! * Slava Ocu…

 

Osmi dan: sveti Ante – u nebeskoj slavi
Razmatranje
Jedne tople kasnoproljetne večeri začu se padovanskim ulicama i trgovima neobična vika: “Umro je svetac! Umro je svetac!” To su djeca naviještala svima da je u skrovitoj samostanskoj sobici sestara klarisa, nedaleko od Padove,
upravo umro fra Ante, znameniti propovjednik, pravi Kristov svećenik, sveti redovnik i veliki čudotvorac.
Ante je zaslužio da od svih bude priznat i proglašen svetim. To je Crkva službeno objavila preko pape Grgura IX. u spoletskoj katedrali, nepunu godinu dana nakon njegove smrti. Velebna bazilika nad njegovim grobom u Padovi, mnogobrojna hodočašća kojima je Ante u svom zemaljskom počivalištu neprestano okružen, pobožnost prema njemu gotovo po svem svijetu od njegova svetog preminuća do danas, dokaz su da je zaista bio veliki svetac i poseban Božji miljenik – kad ga je Bog toliko proslavio. Sada zasluženo uživa vječno blaženstvo kao nagradu za svoj herojsko – svetački život.
Primjena
Budimo pravi štovatelji sv. Ante, takvi da nas stvarno, svojim zagovorom i primjerom, vodi k Bogu! Sveci su znali kako treba živjeti i što naučavati, a to zato jer su bili Božji ljudi. Pođemo li putem što su nam ga oni zacrtali i preporučimo li se iskreno moći njihova zagovora što su ga kod Boga zaslužili, ne ćemo pogriješiti!
Sveti nas Ante sada s neba štiti, pomaže, tješi i hrabri da i mi do svršetka ustrajemo u svetosti kršćanskoga
poziva. Tko ustraje, taj će se spasiti: očekuje ga vječno blaženstvo na nebu. * Slava Ocu…
Deveti dan: sveti Ante – evanđeoski mučitelj
Razmatranje
Godine 1946. papa Pio XII. uvrstio je sv. Antu među slavne naučitelje Crkve, pod naslovom Evanđeoskog naučitelja (doctor evagelicus). To je bila samo službena potvrda vjekovnog štovanja svetog Ante kao časnog učitelja evanđeoske vjere riječju i životom. Da, prije svega životom, koji je zaista bio evanđeoski! Nije naime bio samo vjeran Kristov sljedbenik po Božjem zakonu, već je svojevoljno prihvatio te opsluživao i evanđeoske savjete čistoće, poslušnosti i siromaštva kao vrhunac kršćanske savršenosti. A sve njegovo požrtvovno i neumorno propovijedanje išlo je za tim da i druge privede evanđeoskom pozivu vjere, ufanja i ljubavi. Tako je doista postao vjeran sin svoga svetoga oca Franje, jednog od najevanđeoskijih ljudi svih vremena. S pravom zato mnogi umjetnici prikazuju sv. Antu s Evanđeljem u ruci kao vanjskim znakom da je savršeno živio i uspješno propovijedao Kristovu radosnu vijest.
Primjena
U Evanđelju imamo i mi knjigu života. “Kamo ćemo ići – ti imaš riječi vječnoga života!”, rekao je sv. Petar Isusu. Rado slušajmo Božju riječ, razmatrajmo poruku svetog Evanđelja i, što je najvažnije, živimo po svetom Evanđelju!
Evanđelje – a to je život i nauk Isusa Krista – neka bude put našega života i život našega putovanja u vremenu prema sretnoj vječnosti!
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

 

Litanije svetom Anti
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče, nebeski Bože, smiluj se nama!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!
Sveta Marijo,                                                        Moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Sveti Ante, gorljivi apostole,
Sveti Ante, urese svoga svetoga Reda,
Sveti Ante, diko sv. Franje,
Sveti Ante, ljubitelju siromaštva,
Sveti Ante, uzore poslušnosti,
Sveti Ante, ogledalo odricanja i mrtvljenja,
Sveti Ante, ljiljane djevičanstva,
Sveti Ante, miomirisna posudo čistoće,
Sveti Ante, uzore ćudorednosti,
Sveti Ante, vatro ljubavi,
Sveti Ante, krasoto nebeska,
Sveti Ante, škrinjo zavjetna,
Sveti Ante, čuvaru božanskoga znanja,
Sveti Ante, trubljo evanđeoska,
Sveti Ante, stupe Crkve,
Sveti Ante, učitelju istine,
Sveti Ante, vjesniče milosti,
Sveti Ante, revnitelju duša,
Sveti Ante, utočište zapuštenih,
Sveti Ante, utjeho žalosnih,
Sveti Ante, uskrisitelju mrtvih,
Sveti Ante, iskorjenitelju opačina,
Sveti Ante, uzore krjeposti,
Sveti Ante, kladivo krivovjeraca,
Sveti Ante, svjetlo nevjernika,
Sveti Ante, ispitatelju srdaca,
Sveti Ante, mučeniče željom,
Sveti Ante, trepete zlih duhova,
Sveti Ante, neprestani čudotvorče,
Sveti Ante, nalazitelju izgubljenih stvari.
Milostiv budi – oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi – usliši nas, Gospodine!
Od svakog zla                                                      oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od kuge, gladi i rata,
Od smrti vječne,
Po zaslugama sv. Ante,
Po gorućoj ljubavi njegovoj,
Po revnim propovijedima njegovim,
Po želji njegovoj za mučeništvom,
Po ustrajnosti njegovoj poslušnosti, siromaštvu i čistoći,
Po žarkoj njegovoj ljubavi kojom se učinio dostojan da te kao maleno djetešce primi na svoje ruke,
U dan sudnji,
Grješnici,                                                               Tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti,
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama raspaliti,
Da se dostojiš dati nam sv. Antu za zaštitnika i zagovornika,
Da nam po zaslugama sv. Ante podijeliš pravo pokajanje, duboku poniznost i dar svetog razmišljanja,
Da nam po zagovoru sv. Ante pomogneš potpuno nadvladati đavla, svijet i tijelo,
Da se dostojiš pomoći sve one koji svetog Antu u svojim nevoljama budu zazivali,
Da se dostojiš uslišiti nas.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,               oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,               usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,               smiluj nam se!
Blagdani i sveci
R. Moli za nas, sv. Ante!
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se.

Svemogući vječni Bože, koji si u svetom Anti dao svom narodu znamenitog propovjednika Radosne vijesti i moćnog zagovornika u svim potrebama, po njegovu nam zagovoru daj da nasljedujemo primjer njegova života i u kušnji osjetimo pomoć tvoga milosrđa. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.