Najavljujemo blagdan sv. Ante i blagoslov djece i ljiljana

U nedjelju, 13. lipnja na kraju nedjeljnih sv. misa u svim crkvama biti će blagoslov ljiljana i djece.

Raspored sv. misa:

Köln: 12:00; 13:00 i 14:00 sati;

Bonn: 9:00 i 10:00 sati;

Lewverkusen: 9:00 i 10:00 sati;

Bielstein: 12:30 sati;

Bergheim: 16:00 sati.

 

Sv. Ante, moli za nas!