Proslava sv. Ivana Krstitelja

Manji broj vjernika okupio se na ovoj sv. misi kako bi se uteklo sv. Ivanu kojeg mnogi iz Bosne slave kao sv. Ivu te su mu hodočastili u mnoga svetišta i crkve, a na poseban način u Podmilačje (Jajce).