Sveti Akvila i Priscila

8. srpnja slavimo zaštitnike Akvilu (Aquilla) i Priscilu (Priscilla, Priska), bračni par, kršćanske misionare i mučenike iz I. stoljeća, prijatelje i suradnike svetog Pavla. Kod njih je boravio Pavao u Korintu, oni su ga pratili na putovanjima i više puta ih pozdravlja u svojim poslanicama. Bili su Židovi, koji su postali kršćani, a u Novom […]