Gospa Rožarica ili Gospe od Krunice

Blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice ili Gospe Rožarice je spomen na pobjedu kršćanske vojske nad Turcima 7. listopada 1571. godine kod Lepanta. Pobjeda se pripisuje molitvi krunice na koju je pozvao cijelo kršćanstvo tadašnji papa sv. Pio V. Nakon drugih pobjeda nad Turcima, koje su također izvojevane uz zagovor Majke Božje, papa Pio V. je 7. listopada […]