Kako smo manipulirali javno mišljenje

Liječnik Bernard Nathansonn, koji je godinama zagovarao pravo pobačaja i sam vlastoručno izveo 15 000 pobačaja, govori o načinu propagiranja protu-životnog stava u Americi i o stravičnim brojkama koje pokazuju razmjer zla pobačaja. Bio sam jedan od osnivača nacionalne udruge za ukidanje zakona o pobačaju NARAL (National Association for Repeal of Abortion Law), koja je […]