Sotona je lažov, on nikada neće ostati uz čovjeka jer ga mrzi

Katarina Sijenska u svojoj knjizi izrekla je strašnu istinu: Sotona je lažov. Njegov jedini cilj je navesti čovjeka u tu kaljužu bespomoćnosti koju grijeh donosi sa sobom. Iako on iluzijom stvara privid i obećaje vječnu slavu, koju on nema, kada čovjek jednom upadne u njegovu zamku, on ga ostavlja samog i nezaštićenog u patnji i jadu.

Sotona toliko mrzi čovjeka da ne može ni biti u njegovoj blizini.

Što je u potpunoj suprotnosti s Isusom, koji bez obzira na količinu grijeha, a koji mu zadaje nevjerojatnu bol, unatoč svemu bdije nad svakom ljudskom dušom i čeka. Čeka povratak izgubljene duše u njegovo presveto srce koje je stvoreno za svakoga od nas. On je jedini koji nikad ne ostavlja, on je jedini koji zaista oprašta. On čeka svoju djecu i ljubi.