Proslava Svih svetih u našoj Misiji

Na svetkovinu Svih svetih u našoj Misiji slavljeno je šest sv. misa na kojima je sudjelovalo više vjernika.

Dvije sv. mise slavljene su u Kölnu u 12:00 i 13:00 sati.

Po jedna sv. misa slavljena je u Bonnu (10:00 sati), Leverkusenu (10:00 sati), Bielstein 12:30 sati I Bergheimu u 16:00 sati.