Gospa i pet kamenova u borbi protiv đavla

U jednoj od svojih prvih poruka u Međugorju, Gospa nam je dala sredstvo za borbu protiv Sotone:

“Dajem vam oružje protiv vašeg Golijata – evo vaših pet kamenova:

  1. Euharistija
  2. Krunica (svaki dan moliti srcem)
  3. Biblija – Božja riječ (svaki dan odvojiti vrijeme za Božju riječ)
  4. Post (srijedom i petkom o kruhu i vodi)
  5. Mjesečna ispovijed

EUHARISTIJA / SVETA MISA

Euharistija je neprocjenjivo blago, potrebno svakom čovjeku.Sveta Misa jedna je od najuzvišenijih tajni kršćanske vjere. Ona je vrhunac prema kojemu teži sav život kršćana, ali također i središte i izvor duhovne jakosti za članove Crkve. Jedna sveta Misa dragocjenija je nego sva dobra djela, sve kreposti i sve zasluge svetaca i same Djevice presvete, od početka svijeta pa do njegova svršetka. (BI. P. J. Evmard). Majka to zna, zato savjetuje ono najbolje svojoj djeci. U Međugorju godinama Gospa ne stavlja u centar sebe ili vidioce, nego oltar i Euharistiju. U jednoj poruci Gospa kaže: “Draga djeco, stavite Misu na prvo mjesto u vašoj nedjelji i živite Misu. Sveta Misa, dječice, neka vam ne bude običaj, nego život. Živeći svaki dan svetu Misu osjetit ćete potrebu za svetošću i rast ćete u svetosti. Ja sam vam blizu i pred Bogom zagovaram za svakog od vas, da vam dadne snage da mijenjate svoje srce.“ (25. siječnja 1998.)

KRUNICA

Od samih početaka ukazanja Gospa poziva na molitvu krunice. Krunica je jedan od 5 kamenova kojia se možemo obraniti protiv neprijatelja.

“Htjela bih da svijet moli ovih dana uz mene. I što više! Da posti strogo srijedom i petkom; da moli svaki dan bar krunicu: radosna, žalosna i slavna otajstva. ” (14.08.1984)

“Pozivam vas da pozovete sve na molitvu krunice. Krunicom ćete pobijediti sve nedaće koje sotona sada želi nanijeti Crkvi katoličkoj! Molite krunicu, svi svećenici! Posvetite vrijeme krunici! ” (25.06.1985.)

“Dječice, ne bojte se! Ako molite, sotona vam ne može ni malo nauditi, jer ste vi djeca Božja i Bog vas nadgleda. Molite! I neka vam krunica uvijek bude u rukama kao znak sotoni da vi meni pripadate.” (25.02.1988.)

“Bog me je poslao među vas da vam pomognem. Ako hoćete, prihvatite krunicu! Već sama krunica može učiniti čudesa u svijetu i u vašim životima.” (25.01.1991)

“Dječice, molitva čini čudesa. Kada ste umorni i bolesni i od vašeg života ne znate smisla, uzmite krunicu i molite, molite sve dok vam molitva ne postane radosni susret s vašim Spasiteljem. ” (25.04.2001.)

Svima koji budu molili moju krunicu obećajem svoju najveću zaštitu. Krunicaće biti najmoćnije oružje protiv pakla, uništit će mane, raspršiti grijehe i pobiti krivovjerja. Tko se krunicom bude preporučio, neće propasti.Tko god uz razmatranja otajstava bude pobožno molio svetu krunicu, obratit će se ako je grešnik, porasti u milosti ako je pravednik i postati dostojan života vječnoga. Svaki dan iz čistilišta ja izbavljam duše koje su pobožno molile moju krunicu. Prava djeca moje krunice uživat će veliku radost na nebesima. Što budeš zaiskao moleći krunicu, dobit ćeš. Promicateljima moje krunice pritećiću u pomoću svakoj nevolji. Pobožnost svete krunice veliki je znak preodređenja.

Neka obećanja Presvete Majke Marije moliteljima krunice(što ih je ona dala blaženom Alanu de la Roche)

BIBLIJA – BOŽJA RIJEČ

Od samih početaka ukazanja Gospa nas poziva na čitanje Biblije, posebno u obitelji. Tako Gospa u jednoj svojoj poruci kaže: “Danas vas pozivam da u svojim kućama svaki dan čitate Sveto Pismo. I neka bude na vidljivom mjestu, neka vas uvijek potiče da ga čitate i molite.” (18.listopada 1984.).

Prevedena je na 670 jezika; samo je Novi zavjet preveden na više od 1500 jezika. Biblija je statistički najprodavanija i najčitanija knjiga na svijetu, nijedna druga joj nije čak ni blizu; premašuje brojku od 5 milijardi.

Prema Bibliji, Bog je istinski autor ove najprodavanije knjige: „Svako je Pismo od Boga nadahnuto…“ (2. Timoteju 3,16).
Prema Enciklopediji biblijskih proročanstava postoji 1.817 proročanstava u Bibliji, koja čine oko 27% Biblije. Nijedna druga religija nema ni blizu takav dokaz. A to ima smisla, jer ako netko pokuša proreći budućnost i ispadne krivo, automatski ga se diskreditira. Jedino je Biblija u stanju točno prorokovati budućnost. Snažan primjer drevnog biblijskog proroštva koji se točno dogodio jest san kralja Nabukodonozora prema Danielu, 2. poglavlje. O tome više drugi puta.

Kao drugi primjer uzmimo Isusov život. U Starom zavjetu postoji 125 proročanstava o dolasku Mesije – onoga koji će umrijeti za grijehe svijeta. Isus je savršeno ispunio svako od tih proročanstava. Dr. Peter Stoner, poznati matematičar, izračunao je da je vjerojatnost da 1 čovjek ispuni samo 8 od tih 125 proročanstava = 1 naprama 10 na 33. potenciju. Bog zna kraj od početka. To odvaja Boga Biblije od svih drugih bogova.
Biblija kaže: „Zato, ako je tko u Kristu, novi je stvor; staro prođe, gle, nasta novo sve!“ (2. Korinćanima 5,17). Postoje brojna svjedočanstva kako je Biblija promijenila živote. Od alkoholičara čini trijeznog čovjeka, od mrzitelja čini osobu punu ljubavi, pokazuje kako možemo imati pobjedu nad grešnim navikama i kako primiti vječni život.

POST O KRUHU I VODI

“Uz vašu molitvu i post moj će Sin svojim križem otjerati tamu koja vas želi okružiti i vama zavladati. Dat će vam snagu za novi život.” (02.03.2013.)

“Danas vas pozivam da molite na moje nakane. Obnovite post i molitvu, jer sotona je mudar i privlači mnoga srca grijehu i propasti.” (25.10.2012.)

Postite i odričite se devetnicama da sotona bude daleko od vas a milost oko vas. (2.6. 2012.)

“I tako smo postili i molili Boga svoga na ovu nakanu, i on nas usliša.” (Ezra 8,23)

Danas se malo govori o postu. No, u Bibliji se na pedeset i dva mjesta govori o različitim postovima, a rana Crkva post je smatrala jednim od stupova vjere. Svi ljudi u Bibliji koje je Bog koristio kontrolirali su svoje jelo. Ilija, Mojsije i Ivan Krstitelj živjeli su od oskudnih porcija hrane i postili dulja vremenska razdoblja.

Sam Isus postio je četrdeset dana prije no što je započela Njegova služba ispunjena čudima, i često su učenici pitali zašto ne jede. Apostol Pavao rekao je da je ”u čestom nespavanju i gladi” (2 Kor 11,27), a svoju je službu započeo trodnevnim postom. Isus je rekao: ”Doći će vrijeme kad će im ugrabiti zaručnika; tada će oni, u to vrijeme, postiti.” (Lk 5,33-35). Gotovo svaki veliki Božji pokret započeo je na krilima posta i molitve.

MJESEČNA ISPOVJED

Svaki je čovjek grešnik, ali samo Bog zna težinu grijeha što ga pojedinac čini. I najbolje je takav sud uvijek prepustiti Bogu jer čovjek može upasti u krivo prosuđivanje i osuđivanje svojih bližnjih.

Kao grešnici, kršćani redovito osjećaju i potrebu češće ispovijedi kao redovitog načina oslobođenja od grijeha. Sigurno se događa da vjernik dulje vrijeme živi bez teškog grijeha, što je zapravo normala kršćanskog života i tome trebaju vjernici težiti. Međutim, Crkva svejedno inzistira, pa i u slučaju da netko kroz godinu dana teško ne sagriješi, da pristupi svećeniku i ostvari svoje pravo na ispovijed.