U svijetu se ruše katoličke crkve da bi postale džamije!

Na tisuće crkvi već je predbilježeno za rušenje!

Islamisti su u rujnu 2015. godine uništili posljednju Katoličku crkvu u Jemenu. Skupina maskiranih, naoružanih napadača, te srijede, zapalili su crkvu sv. Josipa u Adenu. Prema dostupnim izvorima čini se da je tada uništena posljednja katolička crkva u toj zemlji. I to je vijest koju su svi mediji prešutjeli. O iskorijenjenim kršćanima u jednoj zemlji.  Tamo su dakle iskorijenili sve što su mogli i ne, oni nisu stali.

I dok svijet zahvaća ludilo aktivizma prema Vladama, ideja pokoravanja Europe neometano se nastavalja. I nekadašnja isusovačka crkva posvećena sv. Ignaciju u centru Amsterdama postala je džamija. I to ne bilo kakva nego simboličnog imena (Fatih džamija) što znači osvajačeva džamija.

Iako je poruka osvajačke džamije posve jasna, još uvijek nitko ne reagira na ono što nam se događa pred očima. Da je Europa u osvajačkom ratu pokazuju plodovi koji su  rušenje na tisuće katoličkih crkvi diljem Europe i uzdizanje džamija. Zabrana kršćanske simbolike i uzdizanje islama.

 

Preuzeto s: dnevno.hr