Riječ Božja kroz liturgiju

Riječ Božja je uistinu snažna! Ona je poput dvosjekla mača koji može na jedan način odijeliti čovjeka od ovozemaljskih stvari i usmjeriti ga prema nebeskim radostima. Ona može mijenjati ne samo čovjeka nego i prirodu. Kad čitamo ili slušamo Riječ Božju možemo se diviti onom što je Bog učinio za nas, ali ujedno ta riječ […]