Danas započinje devetnica Bezgrešnom začeću BDM

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Djela naša, molimo, Gospodine, milošću svojom priteci, da svaka naša molitva i radnja s tobom vazda počinje i početa da se s tobom dovrši.

 1. dan
  O Marijo Djevice prečista, začeta bez grijeha istočnog, tvoja je neokaljana čistoća slična gorućem busu kupine što ga je Mojsije promatrao, utrni u nama vatru grešnih požuda zbog kojih se nebrojene duše gube. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM, Majke Božje.

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Ljiljane,
što blistaš snježnom bjelinom,
mirisavi Ljiljane Presvetoga Trojstva!

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Ružo otajstvena,
obasjana nebeskom slavom i ljepotom!

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Neoskvrnjena Djevice,
prije poroda, u porodu i poslije poroda!
Od Tebe se rodio i Tvojim se mlijekom hranio Kralj Neba!

Majko divna, pomozi meni nevoljnom grešniku
i moli za me,
sada
i na času smrti moje! Amen

Zdravo Marijo …

 1. dan
  O sretna Djevice Marijo, koja si mimo svih ljudi kao tajanstvena lađa očuvana od općeg potopa istočnoga grijeha, očuvaj i mene od potopa tolikih grijeha, koji su poplavili sva sela i gradove kršćanske. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

Majko Božja Bezgrešna Marijo
posvečujem ti svoju dušu i tijelo,
sve moje molitve i poslove ,
moje radosti i žalosti,
čitavu sebe i sve što imam.

Predajem ti se čitavim srcem
da budem rob tvoje ljubavi
Predajem ti potpuno svoju slobodu
da se samnom poslužiš
u spasavanju ljudi i pomaganju
Svetoj Crkvi čija si ti Majka.

Od danas želim sve činiti s tobom,
po tebi i za tebe.
Znam da vlastitim snagama ne mogu
postići ništa ali ti možeš učiniti sve
što je volja tvoga sina
i ti si uvijek pobjednica.

Zto te molim Pomočnice Krščna,
Majko Crkve, da moja obitelj
moja župa, moj narod i čitava zemlja
budu uistinu Kraljevstvo tvoga Sina i Tvoje
Amen

Zdravo Marijo …

 1. dan
  O Marijo, divna čista golubice, koja si se tek puštena iz ruku Božjih, odmah digla na krilima svoje svete nevinosti, te nikada ne pade u blato nečistoće u koji tone cio svijet, daj da se i ja dignem na krilima Božje ljubavi nad svijet okužen ovim grijehom, te zamrzim sve njegove grešne naslade i nestalna njegova dobra. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

Veliča duša moja Gospodina
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo Marijo…

 1. dan
  O čista Djevice Marijo, ti stojeći uvijek uz izvor milosti Božje, cvala si kao plodna palma mirisavim cvijetom svih kreposti, učini da i meni budu otvorena vrata Božje milosti da mognem dostići dostojan plod pokore. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

O, Djevice,
tvoja slava nadvisuje sve stvorene stvari.
Što se može usporediti s tvojom
plemenitošću, o Majko Boga Riječi?
S čime ću te usporediti,
o Djevice,
u svemu stvaralačkom djelu?
Uzvišeni su anđeli Božji i arkanđeli,
a koliko ih ti tek nadvisuješ, o Marijo?
Anđeli i arkanđeli
služe sa strahopoštovanjem
Onome koji prebiva u tvojoj utrobi,
i ne usuđuju se govoriti;
ti, naprotiv, s Njime govoriš slobodno!
Kažemo kako su kerubi uzvišeni,
a ti si uzvišenija od njih:
kerubi podržavaju prijestolje Božje,
a ti podržavaš samoga Boga
u svojim rukama.
Serafi su nazočni pred Bogom,
a ti si nazočnija od njih:
serafi pokrivaju lice svojim krilima
jer ne mogu gledati savršenu slavu,
a ti ne samo da promatraš lice Njegovo
nego ga miluješ i dojiš Njegova sveta usta.
TVOJA SLAVA NADVISUJE STVORENO

Zdravo Marijo…

 1. dan
  O ljubljena Djevice Marijo, koja si slična zatvorenom urešenom vrtu u koji nikada ne uđe otrovna paklena zmija, ne dopusti da se ikakav grijeh uvuče u vrt srca mog. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

Molim te, Gospo naša,
nado naša:
ti, zvijezdo mora, prosvijetli svoju djecu,
zahvaćenu tim olujnim morem grijeha;
učini da dospijemo u pouzdanu luku oprosta
te, obradovani tvojom zaštitom,
mognemo naš život privesti ispunjenju.
Uz pomoć onoga koga si u utrobi nosila
i koga su hranile tvoje svete grudi.
Njemu čast i slava
u vijeke vjekova. Amen

Zdravo Marijo…

 1. dan
  O čista Djevice Marijo koja si sinula na ovaj svijet kao rumena zora bez ikakve ljage i tame, učini da nikada ne zađem u tmine smrtnoga grijeha. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

Gospo naša,
naša jedina nado,
molimo te da prosvijetliš našu pamet
sjajem svoje milosti,
da nas pročistiš
bjelinom svoje čistoće,
da nas ugriješ
toplinom svoga posjeta
i da nas pomiriš sa svojim Sinom,
kako bismo zavrijedili doći
u sjaj njegove slave.
Uz pomoć njegovu
koji je anđelovim navještenjem
od tebe primio preslavno tijelo
te ushtjede nastaniti se u tvojoj utrobi kroz devet
mjeseci.
Njemu slava i čast
u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo Marijo…

 1. dan
  O Bezgrešna Djevice Marijo koja si od postanka svoga cvala kao mirisavi ljiljan, rasprostirući na sve strane svoj plemeniti miris, koji nikad ne okuži otrovni vjetar grijeha, učini da se moje srce nikada ne otruje nečistim grijehom bludnim Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo,
kako se nije nikada čulo, da si ikoga zapustila,
koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć
zatražio i tvoj zagovor zamolio. Ovim pouzdanjem
obodrena, utječem se i ja k tebi, Djevice djevica.
K tebi, Majko, dolazim, pred tobom eto stojim ja
grješnik i uzdišem. Nemoj, Majko Riječi Božje,
prezreti mojih riječi, nego ih milostivo poslušaj
i usliši. Amen.

Zdravo Marijo…

 1. dan
  O slatka Djevice Marijo, koja si po Duhu Svetom začela i rodila božanstveni plod utrobe svoje Isusa, isprosi mi po zaslugama svojim, krepost čistoće kojoj se obećaje gledanje lica Božjega, kako sam Spasitelj Isus kaže : Blaženi čista srca jer će Boga gledati Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

Molimo te, Gospo naša,
ti, zvijezdo jutarnja,
odagnaj svojim sjajem
maglu utjecaja zla
kojom je prekrit naš um.
Ti koja si kao mjesec u svome sjaju,
ispuni našu prazninu
i rastjeraj tamu naših grijeha,
kako bismo mogli dospjeti
do punine vječnoga života.
i u svjetlo slave koja nikada ne slabi.
Uz pomoć onoga koji te učinio našim svjetlom
i koji ti, da bi se od tebe mogao roditi,
dade život.
Njemu čast i slava u vijeke vjekova. Amen

Zdravo Marijo…

 1. dan
  O Djevice Marijo, Bogu najdraža, najmilija i kod Njega uvijek primljena, isprosi mi milost da na ovom svijetu sveto živim i sveto umrem te da dođem u vječno blaženstvo gdje ću s tobom, u društvu svih svetih, zauvijek Boga slaviti i hvaliti a tebi na isprošenim milostima zahvaljivati. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Ljiljane,
što blistaš snježnom bjelinom,
mirisavi Ljiljane Presvetoga Trojstva!

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Ružo otajstvena,
obasjana nebeskom slavom i ljepotom!

Pozdravljam Te i ljubim Te,
Neoskvrnjena Djevice,
prije poroda, u porodu i poslije poroda!
Od Tebe se rodio i Tvojim se mlijekom hranio Kralj Neba! ..

Zdravo Marijo…