Preminuo Ivan – Iko Serdarušić

“Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.” (Iv 11,25)   † Ivan Iko Serdarušić preminuo je 30. prosinca 2021. u Kölnu, a rođen je 24. svibanj 1942. u Roškom Polju.   Ispraćaj njegovih zemnih ostataka iz Msiije neće biti nego će biti samo ssv. Misa zadušnica u utorak […]

Presveto Ime Isusovo

Pobožnost Imenu Isusovu javlja se na poticaj sv. Bernarda iz Clairvaux-a (11./12. st.), a širi se posebno djelovanjem sv. Bernardina Sijenskog i sv. Ivana Kapistrana (14./15. st.). Blagdan Presvetog Imena Isusova počinje se najprije slaviti u okviru franjevačkog reda još 1530. god., a kao blagdan za cijelu Crkvu od 1721. god. Reformom pape Pija X. određeno je da se slavi na […]